Sprzyjająca pogoda to odpowiedni czas do powstawania licznych  pożarów traw oraz nieużytków rolnych. To również doskonały moment na rozwój szeroko rozumianej profilaktyki pożarniczej, która przypomina, edukuje oraz informuje o kampanii społecznej zapoczątkowanej przez KG PSP -  „STOP POŻAROM TRAW”.

Idąc za przykładem strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie nadal prowadzą działania profilaktyczne omawiające i promujące kampanię na różnych płaszczyznach oraz docierając do różnych grup odbiorców. Wydrukowane plakaty pojawiły się podczas finału eliminacji powiatowych OTWP w Braniewie, gdzie uczestnicy i opiekunowie oraz przedstawiciele ZOP ZOSP RP w Braniewie otrzymali przygotowane plakaty. Materiały promujące kampanię dotarły również do szkół, placówek samorządu lokalnego, parafii oraz przychodni. Materiały w formie elektronicznej zostały przekazane dla placówek samorządowych do umieszczenia na stronach internetowych. To kolejne działania informacyjne skierowane do dużej grupy odbiorców realizowane przez funkcjonariuszy KP PSP w Braniewie.

Tekst – foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie