Od początku 2017 r. kętrzyńscy strażacy podjęli szereg zadań związanych z przyłączeniem się do ogólnopolskiej kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Czad i ogień. Obudź czujność”. Obok audycji w lokalnym radio oraz artykułów w lokalnych gazetach strażacy odbyli szereg spotkań, podczas których poruszali zagadnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeń związanych z sezonem zimowym. W czasie takich spotkań prezentujemy zagadnienia kampanii, pokazujemy sposoby bezpiecznych zachowań, przedstawiamy jakie zagrożenia czyhają na nas w naszych domach i co robić, aby ich uniknąć. Zachęcamy do zakupu czujek tlenku węgla, dymu oraz gaśnic jako standardowego wyposażenia naszych domów. Przypominamy o obowiązkach właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w zakresie ich bezpiecznego użytkowania.

W dniu 16 stycznia br. strażacy przeprowadzili zajęcia skierowane do Burmistrzów Miast i Wójtów Gmin oraz strażaków ochotników z terenu naszego powiatu. Spotkanie rozpoczął Ryszard Niedziółka – Starosta kętrzyński, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który mówił o roli i wadze bezpieczeństwa w naszym codziennym życiu. Pan Starosta wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP w Kętrzynie st. bryg. Zbigniewem Borysem zwrócili się o dalsze propagowanie akcji w poszczególnych miastach i gminach naszego powiatu. Nieprzypadkowo zagadnienia akcji tym razem były skierowane do druhów strażaków ochotników. Ochotnicze straże pożarne stanowią w swoich miejscowościach swoiste centra społeczne, co daje możliwość dotarcia za pośrednictwem prezesów i naczelników OSP z wiedzą z zakresu bezpieczeństwa pożarowego do lokalnej społeczności.
W spotkaniu uczestniczyły również Panie:
Małgorzata Powroźnik – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie, która przedstawiła problematykę zagrożeń okresu zimowego w aspekcie przestrzegania przepisów prawa budowlanego,
Maria Wyszkowska – Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie, która przedstawiła zagadnienia związane z zagrożeniami jakie stanowią możliwości wystąpienia ognisk ptasiej grypy.
W dniu 17 stycznia 2017 r. nad jeziorkiem kętrzyńskim odbyły się strażackie pokazy ratownicze dla uczniów szkół z terenu miasta Kętrzyn w zakresie bezpiecznych zachowań w okresie zimowym tuż przed rozpoczynającymi się feriami. Pokaz połączony z pogadanką o bezpieczeństwie przeprowadzone przez bryg. Szymona Sapiehę i mł. kpt. Piotra Kimbara oraz zmianę służbową JRG Kętrzyn. W dniu 18 stycznia 2017 r. w Szkole podstawowej nr 1 w Kętrzynie bryg. Szymon Sapieha spotkał się z uczniami i nauczycielami w ramach akcji „Bezpieczne ferie ze strażakiem i policjantem”. W czasie spotkania przedstawiciele służb mundurowych rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie w domu, szkole, placu zabaw, itp.
W dniu 17 stycznia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie st. bryg. Zbigniew Borys Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie spotkał się z Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu kętrzyńskiego. Komendant przekazał założenia, cel i przebieg kampanii społecznej oraz rozdał strażackie kalendarze, które swoją szatą graficzną i zawartością również nawiązują do tej kampanii. W kolejnych dnia st. bryg. Zbigniew Borys odbył szereg spotkań ws. wdrożenia kampanii społecznej w poszczególnych gminach Powiatu kętrzyńskiego. W spotkaniach tych uczestniczyli Naczelnicy Wydziałów oświaty, Dyrektorzy szkół i nauczyciele z poszczególnych gmin, tj.
18 stycznia 2017 r. – Urząd Miasta i Gminy Reszel;
19 stycznia 2017 r. - Urząd Miasta i Gminy Korsze;
25 stycznia 2017 r. - Urząd Gminy Barciany;
3 luty 2017 r. - Urząd Gminy w Srokowie;
13 luty 2017 r. - Urząd Gminy w Kętrzynie;
13 luty 2017 r. – spotkanie z Dyrektorami szkół z terenu miasta Kętrzyn w siedzibie Komendy Powiatowej PSP. W dniu 8 luty 2017 r. strażacy z KP PSP Kętrzyn bryg. Szymon Sapieha i mł. ogn. Krzysztof Lebiedziok prezentowali zagadnienia bezpieczeństwa i bezpiecznych zachowań w trakcie spotkania ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku w Kętrzynie. W dniu 21 luty 2017 r. st. bryg. Zbigniew Borys spotkał się z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, aby „policjantom pierwszego kontaktu” przedstawić zagadnienia kampanii społecznej, jej cel i założenia, w taki sposób, aby oni z kolej mogli o tym rozmawiać z mieszkańcami Kętrzyna. Ponadto w dniu 22 luty 2017 r. w siedzibie KP PSP Kętrzyn odbyło się spotkanie z zarządcami budynków i wspólnot mieszkaniowych zorganizowane wspólnie z PINB w Kętrzynie i KP Policji w Kętrzynie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ppoż. w budynkach i obiektach. W czasie spotkania również poruszano zagadnienia kampanii społecznej, z ramienia KP PSP Kętrzyn zagadnienia referowali st. bryg. Zbigniew Borys oraz mł. bryg. Paweł Głowienka. Ponadto mł. bryg. Paweł Głowienka (samodzielne stanowisko ds. kontrolno – rozpoznawczych) brał udział w zajęciach lekcyjnych w zakresie bezpiecznych zachowań dla uczniów szkół podstawowych:
- 2 marca w Szkole Podstawowej w Kruszewcu;
- 3 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie. W dniu 7 marca br. bryg. Szymon Sapieha – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie uczestniczył w przeprowadzeniu próbnej ewakuacji w Gimnazjum Gminnym w Karolewie. Po przeprowadzonej ewakuacji spotkał się z uczniami Gimnazjum i przeprowadził zajęcia dot. bezpiecznych zachowań, łącznie z prezentacją kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”.
Przekazał: bryg. Szymon Sapieha