3 marca 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w 2016 roku. Z tej okazji naszą komendę odwiedzili znamienici goście, a wśród nich:

 

  • st.bryg. Mirosław Hołubowicz – Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie,
  • Pani Grażyna Senda - V-ce Starosta Gołdapski,
  • Stefan Piech – Przewodniczący Rady Powiatu,
  • Jacek Morzy – Zastępca Burmistrza Gołdapi,
  • mł. chor. Tomasz Puczyłowski – Komendant Wojskowej Straży Pożarnej przy JW. 4808 w Gołdapi,
  • prezesi zarządów gminnych OSP RP z powiatu gołdapskiego.

 

 

Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi bryg. Krzysztof Giedrojć przywitał zaproszonych gości, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy, media oraz podziękował za pracę na rzecz komendy i pomoc okazywaną gołdapskim strażakom. Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie przekazał na ręce bryg. Krzysztofa Giedrojcia pamiątkowy dyplom za zajęcie II miejsce przeprowadzonych w październiku przeglądach operacyjno – technicznych. Przeglądy przeprowadzał zespół inspekcyjny Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie podczas, których sprawdzano przygotowanie jednostek do działań ratowniczo-gaśniczych oraz logistycznych.   Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi st. kpt. Kamil Pawlukanis przedstawił krótką prezentację multimedialną dotyczącą działalności KP PSP w Gołdapi w 2016 r.. Podczas prezentacji zwrócono szczególną uwagę na działalność interwencyjną. Statystyki pokazują, że ilość interwencji w 2016 roku nieznacznie spadła w stosunku do 2015 roku. W roku 2016 odnotowaliśmy 464 zdarzenia. W porównaniu do 2015 roku (478 zdarzeń)  liczba ogółu interwencji spadła o 14. Niesienie pomocy społeczeństwu to priorytet w naszej działalności, jednakże nie należy zapominać o innych bardzo ważnych aspektach służby jakim są ćwiczenia oraz sport. Właśnie w sporcie pożarniczym nasi strażacy osiągnęli w 2016 roku niesamowity wynik, uzyskując pierwsze miejsce w konkurencji ćwiczenie bojowe podczas VII Mistrzostw Województwa w Sporcie Pożarniczym, bijąc czasowy rekord. Ponadto funkcjonariusze gołdapskiej komendy włączają się w działalności charytatywną. Rokrocznie uczestniczymy w akcji „Szlachetna Paczka” wspierając najbardziej potrzebujące rodziny naszego powiatu.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa obywateli z terenu powiatu gołdapskiego jak i całego województwa warmińsko-mazurskiego. /tekst: st. kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: str. Wojciech Barszczewski/