6 marca 2017 roku odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa w ramach Ogólnopolskiej zbiórki krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Honorowy patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ostródzkie służby mundurowe poprzez włączenie się w akcję oddały hołd Żołnierzom Wyklętym. Zbiórki krwi będą odbywały się w marcu 2017 roku w całym kraju. Ostródzka edycja akcji zorganizowana była wspólnie przez kluby honorowych dawców służb mundurowych. Krew oddali między innymi funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, policjanci oraz funkcjonariusze służby więziennej.

Opracował: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: sekc. Piotr Huk