W dniu 17 lutego 2017r. w Urzędzie Miejskim w Biskupcu odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w 2016 roku.

 • W naradzie wzięli udział:
  Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, bryg. Michał Kamieniecki,
 • Starosta Olsztyński Prezes ZOP ZOSP RP w Olsztynie, Małgorzata Chyziak,
  Wiceprezydent Olsztyna, Jarosław Marek Słoma,
 • Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Jarosław Lipiński,
 • Komendant Miejski Policji w Olsztynie, insp. Piotr Zabuski,
 • Burmistrz Biskupca, Kamil Kozłowski,
 • Burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski
 • Burmistrz Dobrego Miasta, Stanisław Grzegorz Trzaskowski,
 • Burmistrz Jezioran, Leszek Boczkowski,
 • Wójt Gminy Świątki, Sławomir Kowalczyk,
 • Wójt Gminy Jonkowo, Wojciech Giecko
 • Zastępca Wójta Gminy Kolno sekretarz UG, Monika Wadowska,
 • Zastępca Wójta Gminy Dywity sekretarz UG, Daniel Zadworny,
 • Przewodniczący ZZS Florian, asp. Piotr Rochowicz.

Podsumowanie działalności komendy poprzedzone zostało uroczystym otwarciem wyremontowanego placu manewrowego JRG 3 w Biskupcu. Odczytany został rys historyczny Straży Pożarnej w Biskupcu, z uwzględnieniem prowadzonych prac związanych z przebudową placu. W ramach wykonanych prac budowlanych położono ponad 1200 m2 kostki betonowej wraz z podbudową. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 150 000 zł.

Uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia placu dokonali:

Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, bryg.  Kamieniecki

Starosta Olsztyński, Małgorzata Chyziak

Burmistrz Biskupca, Kamil Kozłowski

Komendant Miejski PSP w Olsztynie, bryg. Andrzej Górzyński

Dalsza część uroczystości nastąpiła w Urzędzie Miejskim w Biskupcu. Podczas spotkania komendant przedstawił zagadnienia obejmujące działalność komendy w roku 2016, w którym na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego wystąpiło 3464 zdarzeń. To spadek o 132 interwencje w porównaniu z 2015r. tj. o 3,67%. 

W roku ubiegłym komenda otrzymała z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie narzędzia i sprzęt na kwotę 92 465,70 zł, w tym:

 • armatura wodno-pianowa (lance gaśnicze, węże gaśnicze),
 • meble biurowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych,
 • sprzęt dla grupy wodno – nurkowej (maski, komputery, kompasy, liny komunikacyjne),
 • sprzęt dla grupy wysokościowej,
 • sprzęt z zakresu ratownictwa technicznego (zawiesia pasowe, gwoździarka),
 • sprzęt z zakresu ratownictwa chemicznego (maski podciśnieniowe, łączność podhełmowa).

Majątek zakupiony przez KM PSP w Olsztynie za kwotę 119 442,24 zł, w tym:

 • doposażenie kontenerów specjalnych,
 • wyposażenie wydziałów i JRG podległych KM PSP w Olsztynie (sprzęt biurowy, informatyczny, wyposażenie pomieszczeń,
 • wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej (sprzęt dla SGRW, SGRW-N,
  SG R-Chem armatura wodno pianowa, sprzęt łączności, odzież ochronna).

W 2016r. realizowane były remonty budowlane na kwotę 76 194 zł we wszystkich budynkach komendy, m.in.:

 • remont pomieszczenia biurowego: zmiana układu pomieszczenia, prace wyburzeniowe, połączenie dwóch pomieszczeń wymiana podłóg, prace remontowe ścian, wymiana instalacji elektrycznej;
 • remont garażu JRG 2: prace wykończeniowe;
 • remont warsztatu JRG 1: remont powierzchni ścian i sufitów, prace malarskie i wykończeniowe;
 • remont pomieszczenia wypoczynku JRG 1: remont powierzchni ścian i sufitów, prace malarskie i wykończeniowe;
 • remont instalacji elektrycznej w garażu JRG 2:  wymiana przestarzałej, energochłonnej instalacji elektrycznej;
 • remont instalacji elektrycznej garażu nr 2 JRG 3: wymiana przestarzałej, energochłonnej instalacji elektrycznej

Po wystąpieniu głos zabrali:

Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, bryg. Michał Kamieniecki,

Starosta Olsztyński, Małgorzata Chyziak,
Wiceprezydent Olsztyna, Jarosław Marek Słoma,

Burmistrz Biskupca, Kamil Kozłowski,

Burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski

Burmistrz Dobrego Miasta, Stanisław Grzegorz Trzaskowski,

Burmistrz Jezioran, Leszek Boczkowski,                                                                  

Wójt Gminy Świątki, Sławomir Kowalczyk,                                     

Zastępca Wójta Gminy Kolno sekretarz UG, Monika Wadowska,  

Zastępca Wójta Gminy Dywity sekretarz UG, Daniel Zadworny.    

Po raz kolejny dziękuję Wszystkim, dzięki którym mogliśmy w roku 2016 realizować nałożone na naszą formację ustawowe zadania. Dziękuję tym, którzy wspomagali nasze działania, szczególnie w aspekcie finansowym.

Dziękuję władzom samorządowym, Prezydentowi Olsztyna, Staroście Olsztyńskiemu, Burmistrzom i Wójtom gmin powiatu olsztyńskiego oraz wszystkim radnym (Olsztyna, powiatu i gmin) za wszelki wkład, wpływający na rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dziękuję wszystkim strażakom komendy, pracownikom cywilnym a także strażakom ochotniczych straży pożarnych powiatu olsztyńskiego, za wysiłek, służbę i zaangażowanie w działania, przez co możliwa była obsługa 3464 zdarzeń.

 

                                                                                   bryg. Andrzej Górzyński
                                                                                     Komendant Miejski
                                                                                   Państwowej Straży Pożarnej
                                                                                       w Olsztynie