W godzinach porannych 28 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie zarządców i administratorów oraz instytucji zajmujących się budynkami mieszkalnymi z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu oraz Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu i Mistrzami Kominiarstwa.

    Celem spotkania było przypomnienie i omówienie zagrożeń, jakie mogą wystąpić w budynkach mieszkalny oraz zasad, jak się przed nimi ustrzec, jak sobie z nimi skutecznie radzić.

   Gości powitał prowadzący spotkanie kpt. Józef Baranowski, a w tematykę wprowadził Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piszu st. bryg. Krzysztof Kroszkiewicz. Podczas spotkania omówiono obowiązki spoczywające na zarządzających nieruchomościami i budynkami w świetle obowiązujących przepisów. Wskazano najczęstsze przyczyny powstawania pożarów, a także niebezpieczeństwa występujące podczas wydzielania się tlenku węgla. Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu przypomniał o częstotliwości kontroli instalacji użytkowych w budynkach. Mistrzowie Kominiarstwa szczegółowo omówili zagrożenia, jakie mogą spotkać użytkowników budynków mieszkalnych, w których zapomniano o kontrolach przewodów i instalacji kominowych. Ponadto omówili najczęstsze przyczyny nadmiernego gromadzenia się sadzy w kominie i skuteczne sposoby jej usuwania. Zwrócono uwagę na zapewnienie właściwych dróg dojazdowych oraz zapewnienie skutecznego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów. Podczas spotkania wspólnie szukano odpowiedzi na pytanie - Jak zadbać o swoje i innych bezpieczeństwo?

/tekst, kpt. Józef Baranowski/