23 lutego 2017 roku w siedzibie lidzbarskiej straży pożarnej odbyła się uroczysta narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu lidzbarskiego w roku 2016 . Uroczystość rozpoczęła się od bardzo miłego akcentu jakim było przekazanie zakupionego w ubiegłym roku samochodu operacyjnego Toyota Hilux oraz sprzętu otrzymanego z KW PSP w Olsztynie.

 Tradycyjnie już jak co roku swoją obecnością zaszczycili między innymi Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie – bryg. Michał Kamieniecki, Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, ksiądz dziekan Jerzy Rożentalski oraz burmistrzowie i wójtowie lokalnych samorządów, dowódcy i komendanci zaprzyjaźnionych służb, leśnicy a także Prezesi Oddziałów Zarządów Miejskich i Gminnych ZOSP RP oraz komendanci gminni OSP powiatu lidzbarskiego. Uroczystego przekazania kluczyków oraz dokumentów pojazdu dokonali Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz samorządowcy którzy wsparli lidzbarską komendę w zakupie pojazdu. Kierownictwo lidzbarskiej straży pożarnej w dowód uznania za pomoc w zakupie nowego samochodu wręczyło samorządowcom, którzy wsparli zakup oraz Warmińsko – Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP pamiątkowe statuetki. Po poświęceniu pojazdu, którego dokonał ksiądz dziekan Jerzy Rożentalski, dalsza część narady miała miejsce na świetlicy lidzbarskiej komendy. W obszernym wystąpieniu w oparciu o prezentację multimedialną Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim st. kpt. Marek Pasławski oraz Zastępca Komendanta bryg. Rafał Szymukowicz podsumowali działalność lidzbarskiej komendy w zakresie działalności ratowniczo-gaśniczej, a także rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu w roku 2016 oraz wskazali główne zadania przyjęte do realizacji na rok 2017. Na podstawie strażackich statystyk wynika, że rok 2016 był rokiem bezpiecznym pod względem pożarowym. Zmniejszyła się zarówno ilość zdarzeń, do których wyjeżdżali lidzbarscy strażacy, jak również rozmiary i stopień zagrożenia tych zdarzeń, przeważały pożary i miejscowe zagrożenia o zasięgu małym i lokalnym. Miłym akcentem narady było wręczenie aktu włączenia jednostki OSP w Mingajnach do KSRG. Burmistrz Ornety oraz prezes i naczelnik tej jednostki odebrali z rąk Zastępcy Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie bryg. Michała Kamienieckiego oraz Starosty Lidzbarskiego Jana Harhaja akt włączenia oraz gratulacje z tego tytułu. Spotkanie było także doskonałą okazją, by podziękować za wspólne akcje ratowniczo – gaśnicze strażakom ochotnikom, którzy bardzo aktywnie, a co najważniejsze z coraz większym profesjonalizmem i sprawniejszym sprzętem wspierają działania strażaków PSP. Na zakończenie narady zarówno Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Michał Kamieniecki, a także samorządowcy wysoko ocenili działalność lidzbarskiej komendy i podziękowali za pracę w minionym roku.

tekst; mł. kpt. Tomasz Gowkielewicz