22 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Ostródzie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność PSP w powiecie ostródzkim w roku 2016.

W uroczystości udział wzięli:

  • bryg. Robert Fliciński – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie
  • Marian Podziewski – przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  • Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki
  • dh. Ryszard Harasim – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

oraz burmistrzowie i wójtowie powiatu ostródzkiego, szefowie służb i instytucji współpracujących z PSP, przedstawiciele związków zawodowych oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. 

Pierwszą częścią spotkania było uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych komendzie powiatowej oraz jednostce OSP Ostróda. Goście oraz uczestnicy narady udali się do garaży bojowych ostródzkiej JRG, gdzie odbyła się zbiórka z okazji przekazania i poświęcenia pojazdów. Dowódca uroczystości st. kpt. Marcin Wiśniewski złożył meldunek Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o gotowości pododdziału do uroczystości. Komendant Wojewódzki wraz z przedstawicielami samorządów, które wsparły finansowo inwestycję, wręczyli akty przekazania oraz kluczyki komendantowi powiatowemu i prezesowi OSP. Nowy sprzęt poświęcił ks. Stanisław Marczak – proboszcz tutejszej parafii. Samochód GBARt 3/32 Volvo na co dzień będzie służył w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Ostródzie. Pojazd zakupiony został ze środków Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie oraz ze środków przekazanych w ramach Funduszu Wsparcia PSP przez: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Urząd Miasta Ostróda i Urząd Miasta Morąg. W ramach wymiany sprzętowej do ostródzkiej OSP trafił GBARt 2,5/22 Mercedes służący dotychczas w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku. Drugą część spotkania stanowiła narada roczna podsumowująca realizacje zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ostródzkiego. Zgromadzonych w sali konferencyjnej komendy gości przywitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie – bryg. Tomasz Ostrowski. Następnie przedstawił on w prezentacji najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia w poszczególnych obszarach działalności za miniony rok. Strażacy powiatu ostródzkiego interweniowali w 2016 roku 1234 razy. W zdecydowanej większości (61%) były to miejscowe zagrożenia. Odnotowano znaczący (o 243)spadek ilości pożarów, których było 412. Na zwiększoną liczbę miejscowych zagrożeń miały wpływ warunki pogodowe. Tylko jednej doby – 17 czerwca doszło do 117 interwencji po gwałtownej wichurze jaka przeszła nad terenem powiatu. We wszystkich zdarzeniach poszkodowanych zostało 291 osób, a 20 poniosło śmierć. Ważnym zadaniem w minionym roku była współpraca z OSP. Oprócz sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń, ćwiczeń i inspekcji, komendant przedstawił zestawienia z realizacji zadań publicznych – dofinansowania jednostek KSRG oraz dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek spoza systemu. Na zakończenie kierownik sekcji kadr i organizacji Magdalena Zglenicka odczytała listy nadesłane z okazji odprawy, na ręce komendanta od:

- Senator Rzeczypospolitej Polskiej - Pani Bogusławy Orzechowskiej,

- Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – Pana Artura Chojeckiego.

Następnie głos zabrali przybyli goście, którzy podziękowali za realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Tekst: G. Różański, zdjęcia: D. Ahmad