14 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej szczycieńskiej komendy powiatowej PSP odbyło się podsumowanie roku 2016. W spotkaniu udział wzięli:

- zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie – bryg. Robert Fliciński,

- starosta szczycieński - Jarosław Matłach,

- burmistrz Szczytna - Danuta Górska,

- Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie - podinsp. Tomasz Bzymek,

- Wójtowie gmin i przedstawiciele samorządów.

Spotkanie rozpoczęło się od meldunku, który zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Robertowi Flicińskiemu złożył zastępca KP PSP w Szczytnie mł.bryg. Jacek Baczewski. Następnie gospodarz odprawy st.bryg. Mariusz Gęsicki przywitał wszystkich przybyłych gości, strażaków i pracowników cywilnych obecnych na odprawie. W dalszej części syntetycznego podsumowania 2016 roku dokonał Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie st.bryg. Mariusz Gęsicki, który w formie prezentacji multimedialnej omówił najważniejsze wydarzenia i interwencje z ubiegłego roku.

W 2016 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z powiatu szczycieńskiego interweniowały łącznie w 1013 zdarzeniach z czego:

- 319 to pożary,

- 621 to miejscowe zagrożenia,

- 73 to alarmy fałszywe.

Poza działalnością ratowniczą strażacy realizują ćwiczenia, szkolenia, pokazy oraz włączają się imprezy organizowane na terenie miasta i powiatu.

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego podziękował wszystkim funkcjonariuszom KP PSP Szczytno za zaangażowanie i sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Przedstawił plany na przyszłość i scharakteryzował z czym przyjdzie się zmierzyć naszej formacji w 2017 roku.

Kulminacyjnym punktem odprawy było pożegnanie dwóch funkcjonariuszy, którzy z dniem 31 stycznia przeszli na zaopatrzenie emerytalne. Kpt. Michał Maciąg - zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej i st.ogn. Tadeusz Bojanowski - dowódca zastępu zostali pożegnani przez komendantów,  władze powiatu i kolegów strażaków. Obaj nie kryli wzruszenia podniosłą chwilą. 

Odprawa roczna była także okazją, aby czterem strażakom wręczyć akty nadania wyższych stanowisk służbowych.

Zamykając odprawę Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie st.bryg. Mariusz Gęsicki podziękował wszystkim osobom, samorządowcom i władzom za wsparcie w kształtowaniu bezpieczeństwa na terenie powiatu.

 

bryg. Grzegorz Rybaczyk