Działania prewencyjne to bezspornie jedno z najważniejszych zadań, jakie muszą być realizowane przez Państwową Straż Pożarną. Jedną z form takich oddziaływań jest propagowanie wiedzy na temat zagrożeń.

Na terenie powiatu iławskiego realizowana jest ogólnopolska akcja „Czad i Ogień – Obudź Czujność”. W jej trakcie iławscy strażacy główny nacisk kładą na zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem urządzeń grzewczych i eksploatacją instalacji wentylacyjnych.

Wiedzę w tym zakresie strażacy starają się przekazać jak największej liczbie osób, między innymi poprzez redagowanie materiałów prasowych do lokalnych mediów czy też zamieszczenie obszernego materiału prasowego w bezpłatnym miesięczniku „Życie Powiatu”, który trafia do szerokiej grupy mieszkańców powiatu. Bardziej bezpośrednią forma dotarcia do osób zainteresowanych są szkolenia prowadzone w szkołach oraz mini konferencje i spotkania.

9 lutego br. przeprowadzona została również sesja szkoleniowa z tej tematyki dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iławie. To właśnie osoby starsze szczególnie wymagają uświadamiania zagrożeń ze strony czadu i szeroko pojętych zagrożeń pożarowych. Osłabione już wiekiem organizmy są o wiele bardziej podatne na skutki zatrucia tlenkiem węgla. Zamieszkujący często samotnie seniorzy mają też mniejsze szanse na szybką pomoc. W zajęciach uczestniczyło ponad 100 słuchaczy, którzy z ogromnym zainteresowaniem wsłuchiwali się w przekazywane treści.

Kolejną grupą osób, które w ramach swoich zadań zawodowych mogą mieć wpływ na prawidłowe eksploatowanie wszelkich urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnych, są przedstawiciele i zarządcy spółdzielni mieszkaniowych, inspektorzy nadzoru budowlanego, kominiarze oraz przedstawiciele urzędów samorządowych odpowiadający za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Dla tak zdefiniowanego środowiska nadzoru w zakresie konserwacji i przeglądów tych urządzeń przeznaczono kolejne spotkanie, które odbyło się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Iławie w dniu 21 lutego br. Podczas szkolenia strażacy starali się uświadomić słuchaczom poziom zagrożeń płynących z niewłaściwej eksploatacji urządzeń i instalacji grzewczych i wentylacyjnych. Wiele ważnych i cennych informacji przekazywali tez sami uczestnicy spotkania, szczególnie zaprzyjaźnieni ze strażakami kominiarze.

 

Tekst : Oficer Prasowy KP PSP w Iławie - kpt. Krzysztof Rutkowski.

Zdjęcia: KP PSP w Iławie.