21 lutego br. wraz z Inspektorem PINB w Ełku i Mistrzem kominiarstwa ze Spółdzielni Kominiarz Olsztyn, Zakład w Ełku zorganizowano szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, bezpiecznej eksploatacji instalacji i przewodów kominowych

Na szkolenie zostało zaproszonych przedstawicieli 18 firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami z terenu całego powiatu ełckiego, stawiło się 12 osób z 8 firm. Gości powitał i wprowadził w tematykę szkolenia Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Ełku, mł. bryg. Sławomir Litwinko. Szkolenie podzielono na trzy panele tematyczne. Pierwszy – bezpieczeństwo pożarowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - omówił kpt. Jarosław Pieszko – Starszy Specjalista Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej. Zakres prelekcji, to przede wszystkich obowiązki spoczywające na zarządzających nieruchomościami z zakresu rozporządzenia o ochronie przeciwpożarowej dla budynków, innych obiektów i terenów. Wskazano najczęstsze przyczyny powstawania pożarów jak również szczegóły kampanii informacyjnej „Czad i ogień. Obudź Czujność”. Zwrócono uwagę również na problem parkowania na drogach pożarowych. Inspektor PINB w Ełku przypomniał o obowiązkowych kontrolach instalacji użytkowych w budynku. Mistrz kominiarstwa szczegółowo omówił zagrożenia, jakie mogą spotkać użytkowników budynków mieszkalnych spowodowanych nie poddawaniem obowiązkowym kontrolom przewodów i instalacji kominowych. Wskazał najczęstsze przyczyny nadmiernego gromadzenia się sadzy w kominie i najskuteczniejsze sposobów jej usuwania.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Jarosław Pieszko