W dniu 14 lutego 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu odbyło się podsumowanie działalności piskich strażaków za 2016 rok. 

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w podsumowaniu udział wziął p.o. Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Robert Fliciński. W podsumowaniu udział wzięli również:

-          Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piszu Jerzy Wojciech Małecki,

-          Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej Generał Brygady Doktor Jarosław Gromadziński,

-          Starosta Piski Andrzej Nowicki,

-          Burmistrz Białej Piskiej Wojciech Zbigniew Stępniak,

-          Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida Piotr Feliński,

-          Zastępca Burmistrza Pisza Janusz Puchalski,

-          Komendant Powiatowy Policji w Piszu Młodszy Inspektor Radosław Drach,

-          Przedstawiciel Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie Brygadier Waldemar Gęśla,

-          Kapelan piskich strażaków ks. Jan Karbowski,

-          Nadleśniczy Nadleśnictwa Pisz Robert Trąbka,

-          Przedstawiciel Nadleśnictwa Drygały, Przewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu Adam Myka,

-          Przedstawiciel Nadleśnictwa Giżycko Daniel Chochulski,

-          Zastępca Komendanta OSPWL Orzysz Major Artur Żuber,

-          Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej Starszy Chorąży Sztabowy Krzysztof Dymek,

-          Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Bemowie Piskim Starszy Chorąży Krzysztof Karczmarczyk,

-          Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Orzyszu Młodszy Chorąży Dariusz Pacek,

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez kapitana Andrzeja Paprotę Dowódcę JRG w Piszu dla p.o. Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadiera Roberta Flicińskiego.

Następnie, w obecności przybyłych strażaków, pracowników służby cywilnej oraz zaproszonych gości, nastąpiło uroczyste wręczenie Decyzji Nr XIV/74 KSRG z dnia 30 listopada 2016 roku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu z dniem 1 grudnia 2016 roku Jednostki Wojskowej Straży Pożarnej 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej garnizonu Orzysz do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Następnie p.o. Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Robert Fliciński dokonał symbolicznego przekazania sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej, które zostały zakupione ze środków finansowych Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

W dalszej kolejności st. bryg. Krzysztof Kroszkiewicz - Komendant Powiatowy PSP w Piszu oraz mł. bryg. Paweł Pieńkosz - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Piszu dokonali analizy zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Piszu w 2016 roku.

Podczas spotkania uczestnikom przedstawiono statystyki dotyczące przeprowadzonych interwencji przez jednostki straży pożarnej na terenie powiatu piskiego. Według sporządzonych danych strażacy podejmowali działania przy likwidacji 987 zdarzeń, z czego 232 razy przy gaszeniu pożarów oraz 721 razy przy likwidacji miejscowych zagrożeń. Odnotowano również 34 alarmy fałszywe. Wiele miejsca podczas narady poświęcono na omówienie aktualnego stanu zatrudnienia, gospodarki finansowej oraz  wyposażenia technicznego jednostek straży pożarnej.

W trakcie narady, podsumowano również działalność jednostek OSP z terenu powiatu - zarówno ich udział w akcjach ratowniczych, jak również szkolenia i zakupy sprzętu, a także przedstawiono sprawozdanie z działalności kontrolno-rozpoznawczej i szkoleniowej. Nakreślono także kierunki dalszego doskonalenia strażaków w zakresie przygotowania do działań interwencyjnych. Zostały także przedstawione potrzeby komendy w celu jeszcze sprawniejszego i bardziej oszczędnego jej funkcjonowania. 

Po zakończeniu prezentacji, podsumowującej wykonaną przez piskich strażaków i pracowników cywilnych pracę w 2016 roku, zaproszeni goście w swoich wypowiedziach podkreślali dobrą współpracę sprzyjającą realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Współpraca, o której wypowiadali się zaproszeni goście, została zauważona przez p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego, który w trakcie swojego wystąpienia podziękował strażakom za rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków, a władzom samorządowym za ogromne zaangażowanie, życzliwość i wsparcie, którego udzielały Komendzie Powiatowej w minionym 2016 roku. Podsumowując działania jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu p.o. Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Robert Fliciński omówił najważniejsze wydarzenia i zadania realizowane w województwie w minionym roku, a także nakreślił plany na rok bieżący.

Informacje jakie były przedmiotem narady podsumowującej działalność Komendy Powiatowej PSP w Piszu w 2016 roku zostały przekazane jej uczestnikom w formie papierowej i elektronicznej.

Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP w Piszu st. bryg. Krzysztof Kroszkiewicz podziękował przedstawicielom władz samorządowych za wspieranie działań komendy powiatowej dotyczących poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu.

 

/tekst, fot. kpt. Józef Baranowski/