W poniedziałek, 13 lutego odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2016.

Podsumowanie odbyło się w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie, gdzie zaproszeni goście, kierownictwo komendy oraz strażacy zapoznali się z pokazem multimedialnym obrazującym działalność braniewskiej Państwowej Straży Pożarnej w minionym roku 2016. Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Władysław Szczepanowicz złożył podziękowania władzom powiatu oraz przedstawicielom miast i gmin naszego powiatu za wsparcie udzielane komendzie powiatowej PSP.

W odprawie uczestniczył: Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Michał Kamieniecki, kapelan strażaków ks. Dziekan Leszek Galica oraz samorządowcy w osobach: Starosta Powiatu Braniewskiego Leszek Dziąg, Burmistrz Braniewa Monika Trzcińska, Burmistrz Fromborka Małgorzata Wrońska, Wójt Gminy Wilczęta Beata Andrzejczuk, przedstawiciele reprezentujący władze miasta Pieniężna oraz gmin Braniewo i Płoskinia.

W roku 2016 odnotowano na terenie powiatu braniewskiego 1071 zdarzeń, w których interweniowali zarówno strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, wspierani przez strażaków ochotników z terenu miasta i powiatu oraz strażaków Wojskowej Straży Pożarnej.

Warto podkreślić, że bardzo często na miejscu zdarzeń, które mają miejsce na terenie powiatu braniewskiego spotykają się wszystkie podmioty i służby ratownicze. Ta współpraca układa się bardzo dobrze a wzajemne i pomoc pozwalają profesjonalnie usuwać powstałe zdarzenia.

Oprócz działalności typowo ratowniczej strażacy realizują ćwiczenia, szkolenia, pokazy oraz włączają się imprezy organizowane na terenie miasta i powiatu. Tego typu przedsięwzięcia to również ważny element związany z promowaniem pożarnictwa, profilaktyki pożarniczej, doskonaleniem technik i rzemiosła ratowniczego. Stan etatowy Komendy Powiatowej PSP to: 47 strażaków i 1 pracownik cywilny. Obsada systemu codziennego stanowi 10 etatów, z tego 9 funkcjonariuszy i 1 pracownik cywilny. System zmianowy stanowi 38 etatów, w tym 33 osoby pracują w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej i 5 etatów zajmują funkcjonariusze na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego.

Braniewscy strażacy usytuowali się na wysokim miejscu pod względem ilości interwencji na terenie województwa co ukazuje jak wiele zdarzeń ma miejsce na terenie powiatu braniewskiego oraz jak wiele pracy wymaga służba i działalność pożarnicza. Doposażenie strażaków w środki ochrony indywidualnej to jedno z działań, które ma na celu poprawienie jakości pracy i bezpieczeństwa ratowników.  

/mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/