W miesiącu styczniu kętrzyńscy strażacy podjęli szereg zadań związanych z przyłączeniem się do ogólnopolskiej kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Czad i ogień. Obudź czujność”.

Obok audycji w lokalnym Radio Barcja, strażacy odbyli szereg spotkań, podczas których poruszali zagadnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeń związanych z sezonem zimowym. W czasie takich spotkań prezentujemy zagadnienia kampanii, pokazujemy sposoby bezpiecznych zachowań, przedstawiamy jakie zagrożenia czyhają na nas w naszych domach i co robić, aby ich uniknąć. Zachęcamy do zakupu czujek tlenku węgla oraz gaśnic jako standardowego wyposażenia naszych domów. Przypominamy o obowiązkach właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w zakresie ich bezpiecznego użytkowania.

W dniu 16 stycznia br. strażacy przeprowadzili zajęcia skierowane do Burmistrzów Miast i Wójtów Gmin oraz strażaków ochotników z terenu naszego powiatu. Spotkanie rozpoczął Ryszard Niedziółka – Starosta kętrzyński, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który mówił o roli i wadze bezpieczeństwa w naszym codziennym życiu. Pan Starosta wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP w Kętrzynie st. bryg. Zbigniewem Borysem zwrócili się o dalsze propagowanie akcji w poszczególnych miastach i gminach naszego powiatu. Nieprzypadkowo zagadnienia akcji tym razem były skierowane do druhów strażaków ochotników. Ochotnicze straże pożarne stanowią w swoich miejscowościach swoiste centra społeczne, co daje możliwość dotarcia za pośrednictwem prezesów i naczelników OSP z wiedzą z zakresu bezpieczeństwa pożarowego do lokalnej społeczności.

W spotkaniu uczestniczyły również Panie:

Małgorzata Powroźnik – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie, która przedstawiła problematykę zagrożeń okresu zimowego w aspekcie przestrzegania przepisów prawa budowlanego,

Maria Wyszkowska – Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie, która przedstawiła zagadnienia związane z zagrożeniami jakie stanowią możliwości wystąpienia ognisk ptasiej grypy.

 

W dniu 17 stycznia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie st. bryg. Zbigniew Borys Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie spotkał się z Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kętrzyńskiego. Komendant przekazał założenia, cel i przebieg kampanii społecznej oraz rozdał strażackie kalendarze, które swoją szatą graficzną i zawartością również nawiązują do tej kampanii.

 

Przekazał: bryg. Szymon Sapieha