W dniu 14  grudnia 2016 roku w ramach kampanii społecznej „Czad i Ogień. Obudź czujność” w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi odbyło się pierwsze spotkanie z seniorami z Gołdapskiego Uniwersytetu III wieku. Uczestnikom spotkania przedstawiono zagrożenia związane z tlenkiem węgla, sposoby uniknięcia zatrucia oraz przypomniano zasady bezpieczeństwa w domu.

Omówiliśmy sposoby postępowania w przypadku pożaru, zasady wzywania służb ratowniczych oraz przedstawiliśmy urządzenia bezpieczeństwa, które powinny znaleźć się w każdym domu. W drugiej części spotkania przeprowadziliśmy krótkie szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy, gdzie uczestnicy mogli praktycznie przetestować zdobytą wiedzę na manekinach szkoleniowych.

 

Seniorzy chętnie biorą udział w takich akcjach profilaktycznych, dzięki którym zwiększają swoją świadomość dotyczącą czyhających zagrożeń. Ustaliliśmy wspólnie, że to nie będzie ostatnie tego typu spotkanie w naszej komendzie, a następne planujemy zrobić już w pierwszym kwartale 2017 roku. 

 

Nie było to pierwsze spotkania w ramach powyższej kampanii. Strażacy do tej pory odwiedzili przedszkole i szkoły podstawowe, mieliśmy spotkanie z dzielnicowymi z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, gdzie przedstawialiśmy informacje zawarte w ramach programowych kampanii. Na początek przyszłego roku planujemy dalszą część spotkań w placówkach oświatowych i innych instytucjach.

 

/tekst: st.kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: asp. Dariusz Krukliński/