16 listopada 2016 r w siedzibie lidzbarskiej straży pożarnej odbyło się spotkanie robocze  mające na celu wypracowanie rozwiązań usprawniających pracę dyżurnych Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego oraz Kierujących Działaniami Ratowniczymi.

Reorganizacja instytucji i podmiotów, z którymi straż pożarna współpracuje przy wszelkiego rodzaju zdarzeniach powoduje, że coraz częściej współpraca ta jest znacznie ograniczona. Dlatego kierownictwo lidzbarskiej komendy zaprosiło do wspólnych rozmów prezesów, kierowników i przedstawicieli instytucji współpracujących na co dzień ze strażakami. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji:

 

¨     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK),

¨     Zakład Energetyczny,

¨     Zakład Gazowniczy,

¨     Dyżurni Policji,

¨     Ratownicy Pogotowia Ratunkowego,

¨     Dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP,

¨     Dowódcy zmian oraz zastępów,

¨     Kadra kierownicza komendy oraz JRG.

 Osoby reprezentujące w/w instytucje zapoznały uczestników spotkania z organizacją swoich instytucji, a także z zasadami dysponowania i alarmowania sił i środków danego podmiotu. Szczególnie istotna jest współpraca dyżurnych straży pożarnej z dyżurnymi zakładu energetycznego oraz z wodociągami. Podczas spotkania omówiono zasady dalszej współpracy z poszczególnymi podmiotami, mającej na celu usprawnienie działań strażaków.

Wśród najważniejszych ustaleń  należy wymienić:

- wyznaczenie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji hydrantów o zwiększonej wydajności w poszczególnych częściach miasta do uzupełniania zapasu wody w pojazdach gaśniczych.

- określenie zasad i procedur związanych z zwiększaniem ciśnienia w sieci hydrantowej w przypadku pożaru na terenie miasta.

- zgłaszanie PWiK uwag odnośnie stanu technicznego i sprawności hydrantów po ćwiczeniach oraz kontrolach prowadzonych na terenie miasta.

- opracowanie przez Zakład Energetyczny wykazu miejscowości powiatu lidzbarskiego nadzorowanych przez poszczególne posterunki energetyczne (szczególnie istotne w celu skrócenia czasu na odcięcie dopływu prądu w przypadku pożarów).

Wszyscy uczestnicy tego spotkania wyrazili wolę organizowania podobnych spotkań w przyszłości, które na pewno wpłyną korzystnie na usprawnienie pracy dyżurnych, a tym samym będą miały wpływ na skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych  na terenie powiatu.

tekst; mł.kpt.Tomasz Gowkielewicz    zdjęcia; asp.Przemysław Łatacz