W dniu 03 września 2016r w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się podsumowanie zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży, które miało miejsce w dniach 25-31 lipca 2016r. w Krakowie.

 

Strażacy KM PSP w Olsztynie w ramach zabezpieczenia imprezy, stacjonowali w okresie od 25 lipca do 2 sierpnia 2016r. na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pozostawali w gotowości do podjęcia czynności ratowniczych na wypadek powstania skażenia biologicznego lub chemicznego. W ramach realizowanych czynności zabezpieczających, w miejscu stacjonowania, organizowali, prowadzili i nadzorowali szkolenia w zakresie sprawiania ścieżek dekontaminacyjnych wykorzystując wyposażenie kontenera dekontaminacyjnego. Ponadto organizowali i brali udział w doskonaleniu procedury ochrony przeciwchemicznej i stosowania środków ochrony bezpośredniej skierowanej do 8 grup strażaków ratowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz ratowników Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych miasta Krakowa. 

Za udział i zaangażowanie w pracach zabezpieczających dwaj strażacy KM PSP w Olsztynie asp. Piotr Rochowicz i ogn. Karol Król z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Olsztynie otrzymali wyróżnienia i podziękowania od:

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy,

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka,

Podsekretarza Stanu w MSWiA, Wiceministra Pana Jarosława Zielińskiego

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszka Suskiego

Gratulujemy

 

Opracowanie 

mł. bryg. Sławomir Filipowicz