Strażacy podsumowali miniony rok – Braniewo

W piątek, 15 lutego odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2012. Podsumowanie rozpoczęło uroczyste przekazanie kluczyków i poświęcenie, pozyskanego w grudniu 2012 roku, samochodu marki Skoda Octavia II.

Akt przekazania pojazdu wręczył Komendantowi Powiatowemu PSP w Braniewie - st. kpt. Władysławowi Szczepanowiczowi, Wojewoda Warmińsko–Mazurski - Marian Podziewski. Kluczyki i dokumenty pojazdu przekazali Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski oraz Zastępca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - mł. bryg. Michał Kamieniecki.

Następnie zaproszeni goście, kierownictwo komendy oraz strażacy udali się do Spichlerza Mariackiego, gdzie odbył się pokaz multimedialny, obrazujący działalność braniewskiej PSP w roku minionym. Komendant powiatowy - kpt. Władysław Szczepanowicz, podziękował władzom powiatu oraz przedstawicielom miast i gmin naszego powiatu za wsparcie udzielane komendzie. Słowa podziękowania skierował również pod adresem szefów, właścicieli firm i podmiotów współpracujących i wspierających Państwową Straż Pożarną.

W odprawie uczestniczyli: Wojewoda Warmińsko – Mazurski Marian Podziewski, Zastępca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - mł. bryg. Michał Kamieniecki oraz samorządowcy w osobach: radni Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego: Urszula Zakrzewska i Jan Bobek, Starosta Braniewski - Krzysztof Kowalski, Wiceburmistrz Miasta Braniewa - Jerzy Maziarz, Burmistrz Pieniężna - Kazimierz Kiejdo, Burmistrz Fromborka, a jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie - dh Krystyna Lewańska, wójtowie gmin: Braniewo – Tomasz Sielicki, Wiczęta – Bogusław Szczerba, Lelkowo – Stanisław Popiel.

Od roku 2006 liczba interwencji podejmowanych corocznie przez siły i środki ochrony przeciwpożarowej powiatu braniewskiego przekracza 1000. W roku minionym braniewscy strażacy z Państwowej Straży Pożarnej interweniowali prawie 1200 razy. W akacjach wspierani jesteśmy przez strażaków-ochotników z miasta i powiatu oraz strażaków Wojskowej Straży Pożarnej. Oprócz działalności typowo ratowniczej, realizujemy ćwiczenia, szkolenia, pokazy oraz włączamy się w imprezy organizowane na terenie miasta i powiatu.

Braniewscy strażacy usytuowali się na wysokim miejscu pod względem ilości podejmowanych interwencji, co wskazuje na to, jak wiele zdarzeń ma miejsce na terenie powiatu braniewskiego oraz jak wiele pracy wymaga służba i działalność pożarnicza.

Największym przedsięwzięciem minionego roku było przygotowanie międzywojewódzkich ćwiczeń ratowniczych „Warmia 2012”, które - w takiej skali i z udziałem tak dużej ilości ratowników i sprzętu - odbyły się pierwszy raz na terenie województwa. Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich sympatyków, firm i osób wspierających strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz cały ruch pożarnictwa ochotniczego.

/st. kpt. I. Ścibiorek/