Powiatowe obchody Dnia Strażaka w powiecie węgorzewskim

 

W dniu 5 maja  2011 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie odbyły  się uroczyste obchody Dnia Strażaka. W tak uroczystym dniu zaszczycili nas swoją obecnością: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - bryg. Jan Słupski, Przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego Przewodniczący Komisji Terytorialnej i Porządku Publicznego Sejmiku Wojewódzkieg w Olsztynie Pan Wiesław Pietrzak,  przedstawiciele samorządu terytorialnego, Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć weteranów służby pożarniczej.

 

Jak co roku strażackie święto jest okazją do wyróżnienia i podziękowania strażakom za odpowiedzialną i ofiarną służbę. Brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczony został st. ogn. Mirosław Sędrowski, który odznaczenie odbierze podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka 11 maja 2011 r. w Olsztynie. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko-mazurskiego nadało brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa" Komendantowi Powiatowemu Policji insp. Cezaremu Gołocie oraz Radnemu Rady Miejskiej Panu Dymitrowi Pietraszowi. Srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali : kpt. Bożena Piaścik, st. asp. Mariusz Wojtczuk, mł. asp. Wojciech Balcewicz, st. sekc. Krzysztof Zaremba, Wójt Gminy Pozezdrze Pani Marzenna Supranowicz, skarbnik miejski Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Pani Danuta Michałowska i Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzewie Pan Janusz Urban. Złoty medal "Za zasługi dla pożarnictwa" odebrali: mł. kpt. Wojciech Żebrowski i mł. asp. Tomasz Grunwald. Na stopień aspiranta zostali awansowani mł. asp. Wojciech Balcewiczmł. asp. Tomasz Grunwald. Stopień młodszego ogniomistrza otrzymał st. sekc. Krzysztof Zaremba, a stopień starszego strażaka str. Łukasz Masłowski.

Za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie na stanowisko ratownika mianowani zostali sekc. Przemysław Baran i sekc. Piotr Predko. Za sumienną służbę i godną postawę Komendant Powiatowy PSP nagrodził nagrodą pieniężną wszystkich pracowników komendy. Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki bryg. Jan Słupski przekazał na ręce Dowódcy JRG najnowszej generacji prądownicę TurboJet. Po zakończeniu uroczystości strażacy przeprowadzili pokaz sprzętu ratowniczo–gaśniczego, w tym nowej prądownicy.

 

/tekst: st. sekc. Ewa Pietrzak, zdjęcia: Agnieszka Bykowska/