Braniewo – obchody Dnia Strażaka – wręczono awanse i wyróżnienia

Uroczystą Akademią w Braniewskim Centrum Kultury uczczono powiatowe obchody Dnia Strażaka zorganizowanie wspólnie przez KP PSP w Braniewie oraz ZP ZOSP RP w Braniewie.

Podczas uroczystości podsumowano działalność straży pożarnej oraz wręczono odznaczenia, wyróżnienia i awanse obecnym na akademii strażakom i gościom. Po południu kolumna samochodów pożarniczych z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Wojskowej Straży Pożarnej przejechała ulicami Braniewa. W uroczystości uczestniczyli: pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, przedstawiciele Zarządów Gminnych oraz Miejskich Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu braniewskiego, samorządowcy oraz zaproszeni goście, którzy wspierają pożarnictwo powiatu. Uroczystość zapoczątkowało wprowadzenie sztandarów /PSP oraz jednostek OSP/ i wspólne odśpiewania hymnu. Następnie druhna Krystyna Lewańska, Wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP przywitała zebranych, a Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie - Władysław Szczepanowicz wygłosił przemówienie, podsumowujące ubiegły rok, zmiany w wyposażeniu jednostki oraz współpracę między komendą, a jednostkami OSP i samorządem lokalnym. Nie zabrakło podziękowań skierowanych do ludzi biznesu, którzy mocno wspierają strażaków zarówno PSP, jak również OSP. Odczytano przesłane listy i podziękowania z okazji Dnia Strażaka w tym również list Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - bryg. Jana Słupskiego. Następnie wręczono wyróżnienia, odznaczenie, medale oraz awanse strażakom. Na zakończenie zebrani goście gratulowali braniewskiej komendzie. Awanse oraz odznaczenia otrzymali niżej wymienni:

Na stopień starszego strażaka:
str. Jarosław Suchocki i str. Robert Kmin. Na stopień starszego sekcyjnego:
sekc. Tomasz Gierko, sekc. Andrzej Milewski, sekc. Piotr Swatowski, sekc. Karol Machnowski. Na stopień młodszego ogniomistrza:
st. sekc. Konrad Motyka, st. sekc. Mieczysław Lisowski. Na stopień aspiranta:
mł. asp. Marek Stankiewicz, mł. asp. Łukasz Kochan, mł. asp. Grzegorz Koronkiewicz. Na stopień starszego aspiranta:
asp. Mariusz Fiedorowicz.
Na stopień aspiranta sztabowego:

st. asp. Jarosław Byczko Na stopień starszego kapitana:
kpt. Ireneusz Ścibiorek, kpt. Wojciech Jaroszek, kpt. Władysław Szczepanowicz. Złoty Medal "Za zasługi dla pożarnictwa":
ogn. Piotr Jurczuk, mł. insp. Stanisław Kędzierski, dh. Bogusław Szczerba – Wójt Gminy Wilczęta.

Srebrny Medal "Za zasługi dla pożarnictwa":

podinsp. Bogdan Pawłowski Brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa":
sekc. Karol Machnowski, st. str. Jarosław Makarewicz, st. str. Daniel Stalczewski, st. str. Piotr Bożko, st. str. Paweł Krzysztoń, st. str. Rafał Poreda, dh. Andrzej Korybski, dh. Mateusz Ikier, dh. Jerzy Cylupa, dh. Jarosław Iwanus, dh. Tomasz Szepeta. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:
st. asp. Wojciech Tomkiewicz, Złoty Znak Związku:
dh Stanisław Popiel Medal honorowy im. Bolesława Chomicz:
bryg. w st. spocz. Stanisław Krajewski.

 

/oprac. kpt. Ireneusz Ścibiorek/.