9 sierpnia w ostródzkiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, odbył się egzamin końcowy szkolenia podstawowego strażaka - ratownika ochotniczej straży pożarnej.

6 sierpnia 2020 roku strażacy z JRG Kętrzyn oraz JRG Mrągowo (w czasie wolnym od służby) zauważyli niepokojącą sytuację, bez wahania zatrzymali się, aby udzielić pomocy. 

Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, strażacy z pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP wizytują obozy harcerskie.

1 sierpnia braniewscy strażacy uczcili pamięć poległych w Powstaniu Warszawskim.

Strażacy z ostródzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uczcili pamięć walczących w Powstaniu Warszawskim.