Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wraz z ostródzkim Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowali akcję honorowego krwiodawstwa.

6 września br. po godzinie 22:00 strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie zostali zadysponowani do działań poszukiwawczych 83-letniej kobiety w miejscowości Rumy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniami ratowniczymi przeprowadził rozpoznanie i zebrał informacje na temat ewentualnych lokalizacji, gdzie mogła znajdować się poszukiwana kobieta.

4.09.2020 r. została przeprowadzona akcja poboru krwi na parkingu Hali Wagnera przy ul. Lanca w Szczytnie. W akcji wzięło udział 7. strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie oraz 3. druhów z OSP Płozy
 i OSP Gawrzyjałki.

22 sierpnia b.r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście przeprowadzono akcję krwiodawstwa, podczas której na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddano 19 litrów i 350ml krwi. Lidzbarscy strażacy honorowo oddali najcenniejszy dar aby pomóc tym najbardziej potrzebującym w procesie leczenia. Łącznie podczas akcji poboru zgłosiło się 47 osób z czego 43 tego dnia mogło oddać krew.

3 września 2020 r. w internacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku przy ulicy Gołdapskiej odbyła się akcja poboru krwi.
W zbiórce wzięło udział 17. dawców, a wśród nich: strażacy z KP PSP w Olecku, druhowie z powiatu oleckiego oraz emeryci pożarnictwa. Pozyskano blisko osiem litrów krwi. Zbiórkę zorganizowano wspólnie z Giżyckim Oddziałem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. 

Opracowanie : st.kpt. Talkowski Piotr
Zdjęcia: st.kpt. Talkowski Piotr