W poniedziałek, 13 lutego odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2016.

Podsumowanie odbyło się w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie, gdzie zaproszeni goście, kierownictwo komendy oraz strażacy zapoznali się z pokazem multimedialnym obrazującym działalność braniewskiej Państwowej Straży Pożarnej w minionym roku 2016. Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Władysław Szczepanowicz złożył podziękowania władzom powiatu oraz przedstawicielom miast i gmin naszego powiatu za wsparcie udzielane komendzie powiatowej PSP.

W terminie 09 – 18 stycznia 2017r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowała „Noworoczny Powiatowy Konkurs Czad i ogień – obudź czujność 2017”.

W miesiącu styczniu kętrzyńscy strażacy podjęli szereg zadań związanych z przyłączeniem się do ogólnopolskiej kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Czad i ogień. Obudź czujność”.

W dniu 11  stycznia 2017 roku w ramach kampanii społecznej „Czad i Ogień. Obudź czujność” w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie odbyło się  spotkanie strażaków z członkami Węgorzewskiego Uniwersytetu III wieku.

Od początku 2017 r. kętrzyńscy strażacy podjęli szereg zadań związanych z przyłączeniem się do ogólnopolskiej kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Czad i ogień. Obudź czujność”. Obok audycji w lokalnym radio oraz artykułów w lokalnych gazetach strażacy odbyli szereg spotkań, podczas których poruszali zagadnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeń związanych z sezonem zimowym. W czasie takich spotkań prezentujemy zagadnienia kampanii, pokazujemy sposoby bezpiecznych zachowań, przedstawiamy jakie zagrożenia czyhają na nas w naszych domach i co robić, aby ich uniknąć. Zachęcamy do zakupu czujek tlenku węgla, dymu oraz gaśnic jako standardowego wyposażenia naszych domów. Przypominamy o obowiązkach właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w zakresie ich bezpiecznego użytkowania.