15 lutego 2019 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku odbyła się uroczystość ślubowania strażaków, którzy rozpoczęli służbę w oleckiej jednostce z dniem 1 lutego bieżącego roku. Ślubowanie przyjął komendant powiatowy bryg. Robert Wiśniewski, a uroczystość prowadził dowódca jednostki mł. bryg. Tomasz Jagłowski.

W dniu 30 stycznia 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 57 członków Koła oraz zaproszeni goście i strażacy PSP, którzy odeszli na emeryturę w 2018 roku.

10 lutego 2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi rozpoczęli cykl szkoleń skierowanych do strażaków ochotników powiatu gołdapskiego z zakresu przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia nagłośniowych technik udrażniania dróg oddechowych oraz wykorzystania urządzeń do defibrylacji AED.

Piscy strażacy podsumowali rok 2018.

Dnia 8 lutego 2019r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła się narada roczna pracowników komendy.