W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” Komenda Powiatowa PSP w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 15 listopada 2019 roku zorganizowała spotkanie podczas, którego poruszone zostały zagadnienia związane z zagrożeniami jakie niesie ze sobą sezon grzewczy.

15 listopada 2019 roku po raz trzeci w Ełku zorganizowano zaduszki mundurowe

15 listopada po raz pierwszy zorganizowany został wewnętrzny turniej w piłce siatkowej o puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.  W organizację sportowych zmagań włączył się również Zarząd Terenowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie od początku funkcjonowania sali edukacyjnej „OGNIK” przeprowadzili już 23 spotkania z dziećmi, propagujące powszechne zasady bezpieczeństwa.

Do groźnego zdarzenia doszło 13 listopada 2019 roku na terenie powiatu iławskiego, na wodach jeziora Jeziorak. Na skutek wywrócenia się łodzi do wody wpadło trzech wędkarzy, którzy przebywali w zimnej wodzie na tyle długo, że z trudem utrzymywali się na jej powierzchni.