11 lipca 2019 r. zgodnie z zaleceniami Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz „wytycznymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów pod namiotami” funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Nidzicy wizytowali obóz harcerski zlokalizowany na terenach leśnych w pobliżu jeziora Zawady w gm. Janowo. 

Nieopodal Pól Bitwy pod Grunwaldem ulokowany jest tradycyjnie największy obóz harcerski w powiecie ostródzkim. Harcerze jak co roku zakładają obóz na tydzień przed inscenizacją Bitwy pod Grunwaldem. W tym roku wypoczywa,  w tym miejscu 1100 harcerzy z Warmii i Mazur oraz Śląska.

We wtorek, 9 lipca 2019 r. strażacy z KP PSP w Mrągowie wizytowali obóz harcerski w miejscowości Zyzdrojowa Wola prowadzony przez Hufiec ZHP Sulejówek.

01 lipca br. podczas uroczystej zbiórki przed JRG nr 1 komendant miejski PSP w Elblągu kpt. Łukasz Kochan w obecności swojego zastępcy mł. bryg. Roberta Licznerskiego powierzył kpt. Maciejowi Kogutowi pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Elblągu,

Do 30 czerwca br. w ramach robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji „Budowa nowej KM -PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – ETAP I” poziom zaawansowania prac wynosi 44,60 %.