W dniu 15 lutego 2019 r. wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Purdzie, w miejscowościach Purda i Klewki odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców, dotyczące tematyki zagrożeń, jakie występują podczas sezonu grzewczego. Zajęcia profilaktyczne poprowadził mł. asp. Łukasz Matysiak pełniący na co dzień służbę w wydziale kontrolno – rozpoznawczym komendy

W dniu 19.02.2019 r. Burmistrz Miasta Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz oraz Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska przekazała na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Giżycku bryg. Jacka Baczewskiego czujniki tlenku węgla i dymu. Zakup urządzeń to wspólna inicjatywa giżyckich strażaków oraz samorządu która z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Po raz kolejny giżyccy strażacy spotykają się z najmłodszymi. Podczas wizyt strażacy prezentowali sprzęt pożarniczy, opowiadali o pracy w Państwowej Straży Pożarnej oraz sytuacjach jakie mogą wydarzyć się w życiu codziennym.

W Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie, odbyła się coroczna narada podsumowująca działalność jednostki w 2018 roku.

Starszy ogniomistrz Jacek Rybicki 15 lutego zakończył służbę w Państwowej Straży Pożarnej.