W ramach realizowanego programu „Czad i ogień. Obudź czujność”, którego głównym celem jest uświadomienie społeczeństwa jak niebezpieczny jest tlenek węgla, w dniu 7 grudnia 2016 r w siedzibie lidzbarskiej komendy odbyło się kolejne spotkanie z zarządcami i administratorami budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

16 listopada 2016 r w siedzibie lidzbarskiej straży pożarnej odbyło się spotkanie robocze  mające na celu wypracowanie rozwiązań usprawniających pracę dyżurnych Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego oraz Kierujących Działaniami Ratowniczymi.

W dniu 03 września 2016r w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się podsumowanie zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży, które miało miejsce w dniach 25-31 lipca 2016r. w Krakowie.

 

Po uroczystym przekazaniu Komendzie Powiatowej PSP w Piszu dwóch pojazdów specjalistycznych (samochodu gaśniczego marki Renault Midlum z 2004 r. oraz mikrobusu marki Renault z 2015 r.), z udziałem Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego - st. bryg. Mirosława Hołubowicza, w siedzibie komendy nastąpiło podsumowanie działalności piskich strażaków w 2015 roku.  

Oprócz Zastępcy Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, naradę swoją obecnością uświetnili:

- Starosta Piski - Andrzej Nowicki,

- Burmistrz Białej Piskiej - Wojciech Zbigniew Stępniak,

- Burmistrza Pisza - Andrzej Szymborski,

- Burmistrza Orzysza - Zbigniew Włodkowski,

- Burmistrza Rucianego-Nidy - Piotr Feliński,

- Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej - ppłk Zbigniew Jackowski,

- Komendant Powiatowy Policji w Piszu - podinsp. Radosław Drach,

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Maskulińskie -  Hubert Donderowicz,

- Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Pisz  - Krzysztof Skowroński,

- Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko - Tomasz Jasiński,

- Kapelan strażaków - ks. Jan Karbowski.

W obecności strażaków, pracowników służby cywilnej oraz zaproszonych gości bryg. Marek Dobrzycki - Komendant Powiatowy PSP w Piszu dokonał analizy zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną w powiecie w 2015 roku. Przedstawił statystyki dotyczące przeprowadzonych interwencji przez jednostki straży pożarnej na terenie powiatu piskiego. Według sporządzonych danych strażacy podejmowali działania przy likwidacji 974 zdarzeń, z czego 309 razy przy gaszeniu pożarów oraz 619 razy przy likwidacji miejscowych zagrożeń, odnotowali również 46 fałszywych alarmów. Wiele miejsca podczas narady poświęcono omówieniu aktualnego stanu zatrudnienia, gospodarce finansowej,  wyposażeniu technicznemu jednostek straży pożarnej,  działalności kontrolno-rozpoznawczej i szkoleniowej.

W trakcie narady, podsumowana została również działalność jednostek OSP powiatu - zarówno ich udział w akcjach ratowniczych, jak również szkolenia i zakupy sprzętu. Nakreślone zostały także kierunki dalszego doskonalenia strażaków w zakresie przygotowania do działań interwencyjnych. Zostały także przedstawione potrzeby komendy w celu jeszcze sprawniejszego i bardziej oszczędnego jej funkcjonowania. 

Po zakończeniu prezentacji podsumowującej wykonaną przez piskich strażaków i pracowników cywilnych pracę w 2015 roku, zaproszeni goście w swoich wypowiedziach podkreślali dobrą współpracę sprzyjającą realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Współpraca, o której wypowiadali się zaproszeni goście, została zauważona przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego, który w trakcie swojego wystąpienia podziękował strażakom za rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków, a władzom samorządowym za ogromne zaangażowanie, życzliwość i wsparcie, którego udzielały naszej komendzie w minionym  roku. Podsumowując działania jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego - st. bryg. Mirosław Hołubowicz omówił najważniejsze wydarzenia i zadania zrealizowane w województwie, a także nakreślił plany na rok bieżący.

Na zakończenie komendant, podziękował przedstawicielom samorządu za wspieranie działań komendy powiatowej, dotyczących poprawy bezpieczeństwa.

/tekst, zdjęcia: kpt. Józef Baranowski/

 

Podsumowanie roku 2012 w Olecku

25 lutego 2013 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku odbyła się narada podsumowująca działalność ochrony przeciwpożarowej powiatu oleckiego w roku 2012. Uroczystą zbiórkę uświetniło odznaczenie mł. bryg. Adama Łapuckiego Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym przekazaniem i poświęceniem samochodu operacyjnego marki Renault Fluence oraz sprzętu do kontroli i serwisu sprzętu ochrony dróg oddechowych. Samochód zakupiony został ze środków budżetu państwa oraz samorządów powiatu i gminy Olecko.

Podsumowania rocznej działalności Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie dokonał Komendant Powiatowy PSP w Olecku - st. bryg. Jan Mróz.

W 2012 roku Państwowa Straż Pożarna na terenie powiatu oleckiego odnotowała 641 zdarzeń (w 2011 roku – 796), w tym: 238 pożarów – co stanowi 37,1 % ogólnej liczby zdarzeń ( w 2011 roku – 231), 393 miejscowych zagrożeń – 61,3% ( w 2011 roku – 554), 10 alarmów fałszywych – 1,6% ( w 2011 roku – 11).

W porównaniu do roku 2011 ilość interwencji spadła o 19,5%. Liczba pożarów wzrosła o 3%, miejscowe zagrożenia zmalały o 29,1%, a ilość alarmów fałszywych nieznacznie zmniejszyła się o 1 przypadek. Oleccy strażacy wyjeżdżali najczęściej do zdarzeń związanych z likwidacją pożarów, wypadków drogowych, usuwania skutków silnych wiatrów i miejscowych podtopień oraz do usuwania gniazd owadów (osy, szerszenie). Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Olecko, tj. 440, a więc ponad 68% wszystkich zaistniałych w powiecie. Państwową Straż Pożarną podczas akcji ratowniczych wspierają strażacy-ochotnicy. Na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Olecku jest 15 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w tym 6, które należą do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Jednostki OSP w roku 2012 wyjeżdżały do zdarzeń 256 razy.

Podczas narady nie zabrakło podziękowań ze strony zaproszonych gości za kolejny rok dobrze ocenianej służby strażaków, a także podziękowań od strażaków za pomoc finansową jaką otrzymali od lokalnych samorządów, samorządu wojewódzkiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.

W naradzie udział wzięli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Marian Podziewski, Zastępca Warmińsko-Mazurski Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie – mł. bryg. Michał Kamieniecki, Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego – Edward Adamczyk, Wicestarosta Olecki – Kazimierz Iwanowski, Przewodniczący Rady Powiatu – Wacław Sapieha, Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, Wójt Gminy Kowale Oleckie – Helena Żukowska, Wójt Gminy Świętajno – Janina Trus, Wójt Gminy Wieliczki – Jarosław Kuczyński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olecku – Stanisław Ciechanowicz, Komendant Powiatowy Policji – insp. Rafał Klauza, Nadleśniczy Tomasz Liwak z Zastępcą Mariuszem Kimszalem, Ksiądz Prałat - Lech Janowicz oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Olecku.

/oprac.: kpt. Tomasz Jagłowski/

{gallery}Powiaty2012/Olecko{/gallery}