16 października 2019 roku, strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie uczestniczyli w akcji promującej bezpieczeństwo „RATUJEMY I UCZYMY SIĘ RATOWAĆ”.

10 października br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy dokonano uroczystego otwarcia sali edukacyjnej przeznaczonej do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Sala powstała dzięki dofinansowaniu z Komendy Głównej PSP, a także wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Nidzicy, co pozwoliło na zakup sprzętu szkoleniowego i materiałów remontowych. Z kolei strażacy zaprojektowali oraz przygotowali pomieszczenie. Dzięki podjętej inicjatywie dzieci będą miały możliwość poznawania pracy strażaka i nauki zasad bezpieczeństwa.

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie od początku roku szkolnego prowadzą przedsięwzięcia edukacyjne, propagujące powszechne zasady bezpieczeństwa.

Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku Komenda Miejska PSP w Olsztynie wspólnie ze Starostwem Olsztyńskim będzie realizowała lekcje edukacyjnych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.  

10 października br. o godzinie 10:00 w hali MOS przy ul. Kościuszki w Elblągu odbyła się Olimpiada dla dzieci z elbląskich przedszkoli, podsumowująca akcję „Bezpieczny EL-Przedszkolak”.