W dniu 4 maja 2020 r. o godz. 09:00 na wewnętrznym placu Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Strażaka.

 4 maja 2020 r. w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyły się uroczyste zbiórki z okazji Dnia Strażaka podczas których odczytano wyciągi z postanowień o przyznaniu odznaczeń, wyróżnień i awansów w stopniach służbowych.

4 maja 2020r. funkcjonariusze KP PSP w Gołdapi przekazali przedstawicielom Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich oraz Urzędu Gminy w Dubeninkach środki do dezynfekcji, pozyskane z Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Odbiorcami docelowymi ww. środków są placówki oświaty (szkoły, przedszkola oraz żłobki).

4 maja 2020 roku o godzinie 8.00 na placu KP PSP w Gołdapi podczas zmiany służby odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

W dniu 4 maja o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Giżycku miał miejsce apel z okazji Dnia Strażaka.