10 grudnia 2019 roku w siedzibie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Kętrzynie miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „ Zapobiegajmy pożarom” edycja 2019/2020.

W dniu 6 grudnia 2019r. o godzinie 10.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odbyła się uroczystość przekazania samochodu operacyjnego Renault Megane GrandCoupe oraz otwarcia sali edukacyjnej.

Po raz kolejny strażacy zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak również Ochotniczej i Wojskowej Straży Pożarnej przystąpili do przygotowania Szlachetnej Paczki tym razem dla rodziny Pani Malwiny.

6 grudnia 2019 roku w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyły się uroczyste obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz 100 – lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.

6 grudnia 2019 roku punktualnie o godzinie 8.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi rozpoczęła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania nowoprzyjętego strażaka. Uroczystą zbiórkę rozpoczął dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej st. kpt. Andrzej Jabłoński składając meldunek Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi bryg. Wojciechowi Szczepanikowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystości.