Informacje z komend

Po niemalże trzech miesiącach zakończy się zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie Powiatu Szczycieńskiego funkcjonują 34 OSP, z czego 11 jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

W dniu 03.04.2019 roku w siedzibie Nadleśnictwa Szczytno odbyła się Narada z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Szczycieńskiego, pracowników Lasów Państwowych i Państwowej Straży Pożarnej. Naradę otworzyli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczytno, Pan Janusz Kleszczewski i Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie, bryg. Grzegorz Rybaczyk.

4 kwietnia 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi odbyły się powiatowe eliminacje 42. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom". Otwarcia turnieju dokonała Starosta Gołdapska Pani Marzanna Wardziejewska przy udziale przedstawicieli KP PSP w Gołdapi oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu gołdapskiego. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 kategorie wiekowe: szkoły podstawowe klasy I-VI, szkoły podstawowe klasy VII-VIII wraz z klasami III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.

W sobotę 30 marca 2019 roku o godzinie 11:00 w Sali Ognik, na terenie JRG nr 2 w Elblągu, odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Od 2 lutego do 30 marca 2019 roku w Komendzie Powiatowej  PSP w Gołdapi odbywało się jedno z najważniejszych szkoleń skierowanych do strażaków ochotników – Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

27 marca w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim przeprowadzono akcję krwiodawstwa, podczas, której na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddano  19,5 l  krwi.

Podkategorie