31 października 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy odbyło się spotkanie z udziałem właścicieli, wspólnot, spółdzielni i zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Spotkanie promujące ogólnopolską kampanię społeczną pt. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, miało charakter edukacyjno – informacyjny. 

W dniach 19-27 października 2019 r. w KP PSP w Nidzicy odbyło się szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Celem szkolenia było przygotowanie kierowców - konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi stanowiących wyposażenie OSP, a także konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP. Szkolenie zostało przeprowadzone w formie weekendowych zjazdów (sobota-niedziela).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie zorganizowała szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego dla strażaków OSP. Szkolenie realizowane było zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

28 października 2019 roku w Nidzicy odbyły się kolejne ćwiczenia taktyczno-bojowe Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy dla podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wraz ze służbami współdziałającym pt. „Ćwiczenia ratownicze - Zamek 2019". Zakładanym celem ćwiczeń była organizacja współdziałania służb ratowniczych i podmiotów w zakresie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz realizacją zaopatrzenia wodnego z zewnętrznego ujęcia wody.

W minioną sobotę, 26 października odbyły się warsztaty ratownicze komendanta powiatowego, dedykowane jednostkom ochotniczych straży pożarnych z powiatu ostródzkiego.