obraz02

W dniach 1-2 lipca 2019 roku funkcjonariusze szczycieńskiej komendy  prowadzili zajęcia dla uczestników obozów harcerskich oraz świetlic środowiskowych, które stacjonują na terenie chronionym przez KP PSP w Szczytnie.

 

Dnia 1 lipca 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie odbyło się uroczyste powierzenie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie.

W dniu 27 czerwca 2019 r. w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku odbyły się obchody 100-lecia PCK. Podczas uroczystości przedstawiono rys historyczny i omówiono działalność Oddziału Rejonowego PCK w Nidzicy. Odbyły się również występy artystyczne. Z wielką przyjemnością informujemy, że cząstka siebie jaką przekazali strażacy w postaci wspierania osób potrzebujących została zauważona. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy została wyróżniona medalem 100 - lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. 

obraz02

26 czerwca br. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy odwiedził Starosta Nidzicki Marcin Paliński wraz z Radnym Rady Powiatu Zbigniewem Słupskim.  Podczas spotkania z Komendantem Powiatowym PSP w Nidzicy bryg. mgr inż. Krzysztofem Mierzejewskim oraz Zastępcą Komendanta Powiatowego bryg.Markiem Augustynowiczem omawiane były tematy bieżące oraz współpraca w zakresie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Nidzickiego. 

W dniach od 24 do 27 czerwca 2019 roku funkcjonariusz gołdapskiej komendy prowadził zajęcia z zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Odbiorcami pogadanek byli harcerze oraz dzieci i młodzież wypoczywająca w różnych zakątkach naszego powiatu.