24 grudnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie podczas uroczystej zmiany służby została odczytana decyzja o przyznaniu nagrody pieniężnej jednemu z węgorzewskich strażaków. 

Strażacki Mikołaj po raz pierwszy odwiedził Angelikę, gdy miała zaledwie 6 lat. Strażacy poznali dziewczynkę w 2012 roku, podczas usuwania gniazda os w elbląskim hospicjum.

Jak każdego roku tuż przed Bożym Narodzeniem w ostródzkiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie opłatkowe.

W poniedziałek 23 grudnia br. ełccy strażacy i zaproszeni goście podzielili się opłatkiem

Ostródzka jednostka ratowniczo-gaśnicza wzbogaciła się o nowy lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy.