Strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie rozpoczęli starania o przedłużenie obecności w strukturach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na kolejne 5 lat.

Strażacy z ostródzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dostarczyli środki ochronne do placówek oświatowych w powiecie ostródzkim.

W dniach 28 – 31 sierpnia 2020 roku strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie dostarczali do placówek oświatowych powiatu braniewskiego maseczki ochronne oraz płyny dezynfekcyjne.

Jednostki ochotniczych straży pożarnych z Samborowa i Marwałdu aplikują o włączenie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

5 września 2020 r. podczas akcji poboru krwi zorganizowanej w Pasłęku wspólnie z RCKiK w Olsztynie i Oddziałem Powiatowym ZOSP RP w Elblągu zebraliśmy ponad 10 litrów tego cennego surowca.