Wzorem lat ubiegłych węgorzewscy strażacy odwiedzili wszystkie placówki szkolne powiatu węgorzewskiego.

2.01.2019 r. podczas zmiany służby jednostki ratowniczo-gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Nidzicy odbyło się wręczenie decyzji o przyznaniu nagrody Komendanta Głównego PSP st.kpt.Dariuszowi Jankowskiemu pełniącemu nieetatową funkcję Zastępcy dowódcy Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej "Nidzica". Wyróżnienie wręczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy bryg.Marek Augustynowicz. 

W dniu 28 grudnia 2019r. o godzinie 19:35 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze w warsztacie samochodowym, urządzonym w stodole, w miejscowości Olszyny.

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie w miesiącu grudniu prowadzili akcję przekazywania kalendarzy wydanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej na 2020 rok oraz pogadanek i prelekcji w placówkach oświatowych powiatu iławskiego.

Kolędy i pastorałki w wykonaniu chóru Iława Gospel Singers oraz dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń to tradycja, jaką od wielu lat kultywują przedstawiciele służb mundurowych powiatu iławskiego