26 października 2019 r. odbył się egzamin kończący szkolenie dowódców OSP.

0 października 2019 roku w Bibliotece Publicznej w Gołdapi w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi bryg. Wojciech Szczepanik czytał książkę Cz. Janczarskiego „Jak Wojtek został strażakiem”.

4 listopada 2019 roku w Komendzie Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy odbyło się powiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy. Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy dh Waldemar Szymański. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy oraz funkcjonariusze KP PSP w Nidzicy - Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy bryg.Krzysztof Mierzejewski, Z-ca Komendanta Powiatowego bryg.Marek Augustynowicz oraz Kierownik sekcji w Wydziale Operacyjnym asp.sztab. Andrzej Osowski.

30 października 2019r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy odbył się egzamin potwierdzający uprawnienia ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy zorganizowany dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. W okresowej recertyfikacji uprawnień udział wzięło 8 funkcjonariuszy nidzickiej komendy oraz 12 funkcjonariuszy innych komend (Działdowa, Iławy, Nowego Miasta Lubawskiego, Ostróda i Pisza).

30 października 2019 roku odbyło się spotkanie z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie.