W dniu 11  stycznia 2017 roku w ramach kampanii społecznej „Czad i Ogień. Obudź czujność” w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie odbyło się  spotkanie strażaków z członkami Węgorzewskiego Uniwersytetu III wieku.

Od początku 2017 r. kętrzyńscy strażacy podjęli szereg zadań związanych z przyłączeniem się do ogólnopolskiej kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Czad i ogień. Obudź czujność”. Obok audycji w lokalnym radio oraz artykułów w lokalnych gazetach strażacy odbyli szereg spotkań, podczas których poruszali zagadnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego, ochrony przeciwpożarowej, zagrożeń związanych z sezonem zimowym. W czasie takich spotkań prezentujemy zagadnienia kampanii, pokazujemy sposoby bezpiecznych zachowań, przedstawiamy jakie zagrożenia czyhają na nas w naszych domach i co robić, aby ich uniknąć. Zachęcamy do zakupu czujek tlenku węgla, dymu oraz gaśnic jako standardowego wyposażenia naszych domów. Przypominamy o obowiązkach właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w zakresie ich bezpiecznego użytkowania.

Konferencja w ramach akcji społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kolejny etap propagowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w ramach akcji „Czad i Ogień Obudź Czujność” odbył się w dniach 4-5 stycznia.

W grudniu strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Braniewie przeprowadzili cykl spotkań w ramach kampanii społecznej promującej bezpieczeństwo „Czad i Ogień. Obudź czujność”.

W dniu 14  grudnia 2016 roku w ramach kampanii społecznej „Czad i Ogień. Obudź czujność” w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi odbyło się pierwsze spotkanie z seniorami z Gołdapskiego Uniwersytetu III wieku. Uczestnikom spotkania przedstawiono zagrożenia związane z tlenkiem węgla, sposoby uniknięcia zatrucia oraz przypomniano zasady bezpieczeństwa w domu.