31 stycznia 2020r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi odbyła się uroczysta zmiana służby związana z przeniesieniem Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi st. kpt. mgr. inż. Kamila Pawlukanis do dalszego pełnienia służby w KP PSP w Węgorzewie.

W środę 5 lutego br. w sali tradycji Komendy Miejskiej PSP w Elblągu o godzinie 13:00 odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność elbląskiej komendy za 2019 rok.

Ostródzcy strażacy podsumowali działalność w 2019 roku podczas narady, która odbyła się  4 lutego w sali konferencyjnej ostródzkiej komendy powiatowej.

4 lutego br. o godz. 10: 00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarne w Iławie odbyła się coroczna narada podsumowująca działalność tut. komendy w roku 2019.

W nowym roku strażacy szczycieńskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie brali udział w prelekcjach na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w trakcie zimowego wypoczynku.