W dniach 29-30 maja br. w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztyn odbyły się uroczyste zbiórki w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne trzech funkcjonariuszy tutejszej komendy.

22.05.2020 r. Komenda Powiatowa PSP w Bartoszycach otrzymała 300 sztuk jednorazowych maseczek ochronnych, które w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga, uszyli osadzeni z Zakładu Karnego w Kamińsku.

22 maja 2020r. funkcjonariusze KP PSP w Gołdapi przekazali przedstawicielom Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich oraz Urzędu Gminy w Dubeninkach środki do dezynfekcji, pozyskane z Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

21 maja 2020 r. Urząd Miejski w Węgorzewie, Urząd Gminy w Pozezdrzu oraz Urząd Gminy w Budrach otrzymały środki do dezynfekcji. 

Strażaków PSP i OSP honorowo oddali krew.