7 maja 2019 roku punktualnie o godzinie 11 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia rozpoczęły się „Powiatowe obchody Dnia Strażaka”. Po Mszy Świętej na miejsce uroczystego apelu w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie pododdziały, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście przemaszerowali w asyście orkiestry.   

W uroczystości wzięli udział m.in.:, Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Robert Fliciński, przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pan Andrzej Pęziński,  Wicestarosta Powiatu Iławskiego Marek Polański, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie  Stanisław Kastrau, samorządowcy, szefowie służb  mundurowych powiatu, przedstawiciele organizacji społecznych, firm i instytucji, emeryci i sympatycy straży pożarnej.

Strażackie święto stało się okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz nagród wyróżniającym się strażakom Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas uroczystego apelu poinformowano, że w trakcie Obchodów Wojewódzkich Dnia Strażaka, które odbędą sie dnia 11 maja w Ostródzie wyróżnieni i odznaczeni zostaną strażacy iławskiej  komendy w osobach:

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę odznaczony zostanie:

- st. ogn. Robert Urbański

Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę odznaczony zostanie:

- st. kpt. Kamil Szczech

Awans na stopień st. kpt. odbierze kpt. Krzysztof Rutkowski, a Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony zostanie mł. bryg. Mariusz Osmański.

Poinformowano również, że dnia 4 maja br. podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej do stopnia mł. kpt. awansowany został mł. asp. Rafał Kozicki.

Podczas uroczystości wręczono i wyróżniono następujące osoby

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

  • brązową odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

       - ogn. Damianowi Gruszeckiemu

       - ogn. Łukaszowi Włodarczyk

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaczono medalem za zasługi dla pożarnictwa:

           Złoty Medal otrzymali:

           –  mł ogn. Paweł Szauer

           –  dh Przemysław Pierunek

           –  dh Krzysztof Szauer

          Srebrny Medal otrzymali:

          –   mł. ogn. Paweł Raszkowski

          –   dh Piotr Zakrzewski

Prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju nadał:

  • brązowy Krzyż Za Zasługi Dla Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligii Obrony Kraju

        - st. kpt. Krzysztofowi Szałkowskiemu

  • brązowy Medal Za Zasługi Dla Ligii Obrony Kraju

        - mł. kpt. Adamowi Duchowskiemu

Rozkazem personalnym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

stopień starszego kapitana:

- kpt. Piotrowi Szysler

Rozkazem personalnym Komendant Główny PSP nadal:

stopień starszego aspiranta

- asp. Piotrowi Nadolskiemu

Rozkazem personalnym Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie nadał:

stopień starszego ogniomistrza

–      ogn. Mirosławowi Błażejewskiemu,

–      ogn. Krzysztofowi Chęć,

–       ogn. Jakubowi Zecha,

stopień ogniomistrza

-     mł. ogn. Damianowi Gruszeckiemu,

-     mł. ogn. Karolowi Korpalskiemu,

-     mł. ogn. Sebastianowi Tylka,

stopień młodszego ogniomistrza

-     st. sekc. Marcinowi Kanicz,

-     st. sekc. Błażejowi Matysiak,

-     st. sekc. Krzysztofowi Rolka,

-     st. sekc. Dawidowi Tarka,

stopień starszego sekcyjnego

–      sekc. Tomaszowi Chudzik,

–      sekc. Arkadiuszowi Konicz,

–      sekc. Adamowi Rynkowskiemu.

Nagrodą pieniężną Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony został:

–   mł. ogn. Paweł Raszkowski

Z okazji dnia strażaka za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, zaangażowanie w prace Jednostki wykraczające częstokroć poza zakres obowiązków służbowych oraz normatywnych godzin służby, wkład w kreowanie pozytywnego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy PSP w Iławie wyróżnił wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych nagrodą pieniężną.

 

Uroczystość była również okazją do złożenia podziękowań dla samorządów oraz firm które w ubiegłym roku udzieliły wsparcia finansowego i rzeczowego Komendzie Powiatowej PSP w Iławie. Komendant Powiatowy bryg. Piotr Wlazłowski złożył podziękowania:

-   Panu Bartoszowi Bielawskiemu Staroście Iławskiemu,

-   Panu Krzysztofowi Harmacińskiemu Wójtowi Gminy Iława,

-   Panu Dawidowi Kopaczewskiemu Burmistrzowi Iławy,

-   Panu Maciejowi Radtke Burmistrzowi Lubawy,

-   Panu Piotrowi Szerszunowicz przedstawicielowi firmy Animex Foods

- Panu Zbigniewowi Nikelewskiemu Dyrektorowi Ikea Industry Poland w 
    Lubawie,

-   Panu Stanisławowi Michalewskiemu właścicielowi Firmy Mistra Iława.

Z okazji święta do iławskiej komendy wpłynęły listy gratulacyjne od:

-     Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Maciejewskiego,

-     Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego,

-     Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego,

-    Przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pan Mariusza    
     Dobrzenieckiego,

            W dalszej części uroczystości głos zabrali przybyli na uroczystość zaproszeni goście, którzy nie szczędzili dobrych słów dziękując wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom iławskiej komendy za trud i ciężka pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu iławskiego. Po uroczystości wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek w siedzibie iławskiej komendy. 

Opracował: st. kpt. Krzysztof Rutkowski
Zdjęcia: kpt.. Wojciech Kożuchowski