Aktualności KP PSP Braniewo

 

strona internetowa Komendy Powiatowej PSP w Braniewie
 1. 22 września 2020 roku, w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzona została kolejna zbiórka krwi w ramach kampanii „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

 2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby.
   
  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 620 55 04
   
  Ostateczny termin składania dokumentów: 02 paxdziernika 2020 r. do godz.15.30.
   
   
  Kandydaci składają  dokumenty w zaklejonej kopercie w sekretariacie
  Komendanta Powiatowego PSP w  Braniewie ul. Plac Strażacki 2
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
  (z dopiskiem: „Nabór do służby 2020 - system zmianowy”)
  lub listownie (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
   
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
  ul. Plac Strażacki 2, 14-500 Braniewo
   
   
  Dokumenty złożone po terminie nie będą  brane pod uwagę.
   
  Aplikacje złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.