27 września 2019 punktualnie o godzinie 9.00 na placu apelowym Jednostki Wojskowej 4808 w Gołdapi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia decyzji o włączeniu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wojskowej Straży Pożarnej 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. 

Na skutek długotrwałego utrzymywania się wysokiego stanu wody oraz namoknięcia wałów dochodzi do ich przerwania na długości około 5 metrów, przez co zagrożone jest znajdujące się w pobliżu, liczące 50 osób, obozowisko.

19 września 2019 roku odbyła się w Tychach gala finałowa programu „Orlen dla strażaków”.

 

19 września br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie odbyło się uroczyste otwarcie sali edukacyjnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. 

W środę 18 września w siedzibie KP PSP Działdowo odbyło się uroczyste otwarcie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.