W dniach 12 i 13 września br. na  Wyspie Nowakowskiej odbyło się szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych połączone ze szkoleniem  z zakresu zarządzania kryzysowego.

W szkoleniu uczestniczyli członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Urząd Gminy Elbląg), strażacy ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowakowie, 4 Warmińsko – Mazurska Brygada Terytorialna z Braniewa oraz strażacy z JRG nr 2 w Elblągu.

Zgodnie z harmonogramem wykonano podwyższenia wału przeciwpowodziowego na terenie jednego z gospodarstw w miejscowości Kępa Rybacka z udziałem żołnierzy, strażaków ochotników oraz specjalistycznego sprzętu budowlanego. Sprawdzono procedury alarmowania wojska na wypadek powodzi oraz rzeczywisty czas dysponowania sił i środków wojskowych, w tym sprzętu budowlanego. Poza tym przeprowadzono instruktażowy pokaz ratownictwa medycznego w ramach kampanii społecznej "Kręci mnie bezpieczeństwo”.

W związku z zagrożeniem COVID 19 wszystkie działania przeprowadzony były na otwartej przestrzeni z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

opracowanie: mł. asp. Dawid Rogożyński

zdjęcia: Maciej i Tomasz Żełobowscy