27 marca 2020r. w KP PSP w Gołdapi odbyło się szkolenie w formie praktycznej z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG z obszaru powiatu gołdapskiego związane z pandemią koronawirusa  SARS–CoV–2.

Podczas spotkania omówiono mi.in.:

  • stosowanie środków ochrony indywidualnej w przypadku zagrożenia wirusem COVID–19,
  • zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS–CoV–2 (COVID–19),
  • procedury postępowania funkcjonariuszy w stosunku do osoby podejrzanej o COVID–19,
  • procedurę postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawiruesm COVID–19 (wytyczne dla jednostek OSP z KSRG),
  • procedurę utrzymania gotowości operacyjnej w odniesieniu do rozprzestrzeniającego się zagrożenia koronawirusem SARS–CoV–2.

Podczas szkolenia wykorzystano m.in. materiały znajdujące się na stronie: www.straz.gov.pl w zakładce „koronawirus”.

Szkolenie przebiegało z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przestrzeganiem reżimu sanitarnego (m.in.: pomiar temperatury przed wejściem do obiektu, dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości w sali szkoleniowej).

Przypomniano również wszystkim druhom jednostek OSP o stosowaniu się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia dot. reżimu sanitarnego.

 

Opracowanie: kpt. Michał Herman

Zdjęcia: st. kpt. Andrzej Jabłoński