27 lutego br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warm. wspólnie ze Specjalistyczną Grupą Wodno-Nurkową Olsztyn oraz lidzbarską policją zorganizowała ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego na akwenie w miejscowości Wielochowo.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że dwóch mężczyzn, którzy wypłynęli na łowisko wpadają do wody wskutek złego stanu technicznego jednostki pływającej oraz złych warunków pogodowych. Jeden z poszkodowanych był wyposażony  w kamizelkę wypornościową i unosił się na wodzie, natomiast drugi po pewnym czasie zniknął z powierzchni wody. Całą sytuacje zauważył wędkarz, który poinformował służby ratownicze. Na miejsce dotarł zastęp lidzbarskiej straży pożarnej, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiwitach oraz policja. Kierujący działaniami otrzymał informację o miejscu zatonięcia łodzi oraz wskazówki, gdzie może znajdować się mężczyzna. W pierwszej kolejności przeprowadzono działania  w zakresie podstawowym, które polegały na dotarciu do dryfującej osoby przy pomocy łodzi, podjęciu jej z wody i ewakuacji w bezpieczne miejsce do punktu medycznego gdzie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy ratownicy zabezpieczyli poszkodowanego przed wychłodzeniem. Drugim etapem akcji było przybycie na miejsce Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Olsztyna. Działania polegały na wprowadzeniu nurków w celu odnalezienia zaginionego wędkarza pod wodą przy wykorzystaniu sonaru. Zaplanowane cele zostały zrealizowane. Na koniec podsumowano przeprowadzone ćwiczenia W zaplanowanym przedsięwzięciu wzięło udział 6 zastępów straży pożarnej oraz 18 strażaków.

 

Opracowanie: mł.kpt. Damian Stankiewicz

Zdjęcia: mł.kpt Piotr Fliciński