20 lutego 2020r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu zagrożeń pożarowych i gaszenia instalacji fotowoltaicznych zorganizowane przez firmę zewnętrzną.

Podczas wykładu omówiono m.in.: kwestie bezpieczeństwa systemów fotowoltaicznych, zagrożenia podczas działań ratowniczo–gaśniczych, sposoby odłączania zasilania czy nowe rozwiązania i technologie w tej dziedzinie. W szkoleniu udział wzięli strażacy KP PSP w Gołdapi i Wojskowej Straży Pożarnej JW 4808 oraz druhowie OSP powiatu gołdapskiego – łącznie 35 osób.

 

Opracowanie: kpt. Michał Herman

Zdjęcia: st. kpt. Andrzej Jabłoński