W ubiegłą niedzielę, tj. 16 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku, egzaminem teoretycznym i praktycznym zakończono kurs kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem szkolenia było przygotowanie przyszłych kierowców do wykonywania zadań operatora sprzętu, obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi stanowiących wyposażenie OSP.

Ponadto słuchacze kursu zdobywali wiedzę i umiejętności potrzebne do konserwacji i drobnych napraw sprzętu ratowniczego.  Zajęcia prowadziła kadra z Komendy Powiatowej PSP w Olecku. Szkolenie obejmowało 28 godzin, zajęcia odbywały się w siedzibie KP PSP w Olecku w soboty i niedziele. Kurs ukończyło 18 osób z jednostek OSP: Borawskie, Szczecinki, Gąski, Wieliczki, Kowale Oleckie, Plewki, Lenarty i Mazury oraz gościnnie z powiatu gołdapskiego Banie Mazurskie i Lisy. /opracowanie i zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Jagłowski/