11 grudnia 2019 roku braniewscy strażacy realizowali ćwiczenia na obiekcie jednostki wojskowej w Chruścielu. Scenariusz ćwiczeń zakładał wybuch pożaru w kontenerze gospodarczym znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku wojskowego monitorującego przestrzeń powietrzną.

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie, których wspierali pracownicy wojskowi obsługujący obiekty i urządzenia kontrolne. W trakcie ćwiczenia kontroli poddano poprawność działania systemów bezpieczeństwa ppoż. Zadaniem przybyłych na miejsce pożaru strażaków było dotarcie do źródła ognia, przeszukanie silnie zadymionego pomieszczenia oraz odnalezienie i ewakuacja osób poszkodowanych. Strażacy obecni na miejscu ćwiczeń skupili się na udzielenie pomocy medycznej oraz  sprawdzili praktycznie możliwość wykorzystania sprzętu ratowniczego. Dodatkowo ocenie poddano sposób przeprowadzenia ewakuacji przez pracowników jednostki wojskowej oraz sprawność sieci hydrantowej zlokalizowanej na terenie obiektu wojskowego.

Po zakończeniu ćwiczeń strażacy zapoznali się z obiektem i wyposażeniem w sprzęt ppoż. W ćwiczeniach uczestniczyły trzy pojazdy ratownicze z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz zastęp Wojskowej Straży Pożarnej. Działanie oraz współdziałanie strażaków obserwował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie bryg. Krzysztof Bogusławski.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie