30 listopada 2019 roku w siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zakończyło się szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP.

Kurs dedykowany dla strażaków – ochotników został przeprowadzony w terminie 15.11.2019 – 30.11.2019. Zasadniczym celem szkolenia było przygotowanie strażaków OSP do pełnienia roli kierowcy – konserwatora sprzętu OSP oraz zapoznanie z zadaniami operatora sprzętu. Dla słuchaczy szkolenia przybliżono zasady korzystania – obsługi pojazdów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, które stanowią wyposażenie jednostek OSP. Przekazanie wiedzy w zakresie konserwacji sprzętu, zasad BHP oraz postępowania na miejscu zdarzenia  stanowi ważny element dotyczący procesu szkoleniowego. Zajęcia szkoleniowe – dydaktyczne powadzone były przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Braniewie. Egzamin końcowy został przeprowadzony 30 listopada 2019 roku. Szkolenie ukończyły łącznie 22 osoby, które stanowią potencjał ratowniczy jednostek OSP z terenu powiatu braniewskiego. Wśród uczestników szkolenia znalazły się kobiety - druhny reprezentujące jednostki OSP Gronowo i OSP Braniewo. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie składa gratulacje dla uczestników szkolenia, a jednocześnie zachęca do dalszego poszerzania kwalifikacji poprzez udział w innych szkoleniach dedykowanych dla członków OSP.

 Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie