23 listopada 2019r. w sali sztabowej Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub. odbyło się zakończenie szkolenia podstawowego  strażaków ratowników  OSP.

W dniach od 13 września 2019 r. do 23 listopada 2019 r. na bazie szkoleniowej naszej komendy odbyło sie szkolenie  podstawowe  strażaków ratowników  OSP. W ramach kursu odbywały się zajęcia teoretyczne (e-learningowe) oraz praktyczne prowadzone przez doświadczonych oficerów i aspirantów naszej komendy. Głównym celem kursu było przygotowanie strażaków ratowników do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Teoretyczny i praktyczny  egzamin końcowy zaliczyło 32 druhów. Zaświadczenia o ukończeniu kursu wręczył  zastępca komendanta powiatowego PSP w Nowym Mieście Lub.  st. kpt. Krzysztof Szałkowski. Gratulujemy wszystkim absolwentom szkolenia.

Opracowanie: kpt. Mateusz Jaguszewski - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim
Zdjęcia:  archiwum - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim