20 września 2019 r. odbył się egzamin kończący szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Do egzaminu przystąpiło 7 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu piskiego. Program zajęć obejmował 28 godzin lekcyjnych. Zajęcia trwały od 17 do 20 września 2019 r. W skład komisji weszli: st. kpt. Grzegorz Kuliś – przewodniczący oraz mł. kpt. Jerzy Zach i mł. asp. Paweł Przybyłek – członkowie. Pierwszym etapem egzaminu była część teoretyczna, składająca się z testu pisemnego. Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna, na której egzaminowani musieli wykazać się znajomością budowy i obsługi samochodów pożarniczych a także m. in. autopomp i pomp pożarniczych. Zdobyta wiedza pozwoliła wszystkim ukończyć egzamin z wynikiem pozytywnym. Egzaminowanym gratulujemy!

Opracowanie: st. kpt. Grzegorz Kuliś KP PSP Pisz, zdjęcia: sekc. Marcin Gęsicki KP PSP Pisz.