6 września 2019 roku na terenie Nadleśnictwa Brodnica, leśnictwo Ostrówki odbyły się  ćwiczenia  Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Mieście Lubawskim   pod kryptonimem „Partęczyny – 2019”. 

Założenie ćwiczeń obejmowało pożar lasu na dużej powierzchni w kompleksie leśnym Leśnictwa Ostrówki.  Wspólnie ze służbą  leśną zespół przygotowujący ćwiczenia wykonał pozorację. Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków Straży Pożarnej z terenu powiatu nowomiejskiego do działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów lasów tj. dostarczanie wody w systemie mieszanym  z pobliskiego jeziora, poruszanie sie pojazdami pożarniczymi w terenie leśnym, współpraca i współdziałanie różnych służb, przygotowanie długotrwałej akcji gaśniczej.

Tak zaplanowane i zorganizowane na dużą skale ćwiczenia były świetną okazją na zapoznanie się z możliwościami i potencjałem służb ratowniczych z terenu powiatu nowomiejskiego. Ćwiczenia osobiście nadzorowali: starosta nowomiejski Pan Andrzej Ochlak, wójt gminy Kurzętnik  Pan Wojciech Dereszewski oraz zastępca  komendanta powiatowego PSP w Nowym Mieście Lubawskim  st. kpt.  Krzysztof Szałkowski.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki KP PSP Nowe Miasto Lub., wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Kurzętnik oraz jednostki OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu Nowomiejskiego (86 strażaków i 15 pojazdów pożarniczych), służba leśna, powiatowy zespół zarządzania kryzysowego oraz samolot gaśniczy typy dromader.

Po zakończeniu ćwiczeń trwających około trzy godzin wszyscy uczestnicy ćwiczeń udali się do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie podsumowano i omówiono przeprowadzone ćwiczenia.

Opracowanie: mł. ogn. Sławomir Górzewski – KP PSP Nowe Miasto Lub.
Zdjęcia: mł. ogn. Krzysztof Przybylski KP PSP Nowe Miasto Lub.