Sprzyjająca pogoda oraz aktualność zagrożeń związanych z utrzymującymi się wysokimi temperaturami sprawia, że strażacy realizują cykl szkoleń związanych z ratownictwem na wodzie w zakresie podstawowym.

Korzystając z bliskości rzeki Pasłęka strażacy wykonują ćwiczenia oparte o różne warianty w zakresie działań na ciekach i zbiornikach wodnych, wykorzystując posiadany sprzęt dedykowany do ratownictwa wodnego.

Dodatkowo włączono do procesu szkoleniowego tematykę w zakresie obsługi pomp dużej wydajności oraz gaszenia pożarów pojazdów mechanicznych. Tego typu ćwiczenia stanowią doskonały poligon dla przypomnienia zasad i techniki obsługi sprzętu silnikowego w celu skutecznego poboru środka gaśniczego oraz zachowania ciągłości podawania wody. W ćwiczeniach wykorzystano również pojazd wężowy, który stanowi wyposażenie braniewskiej komendy.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie