13 lipca w ramach doskonalenia zawodowego strażacy ze zmiany III w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z JRG 1 w Elblągu odbyli ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemicznego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, wypadek samochodu ciężarowego przewożącego substancje niebezpieczną.

Przybyła na miejsce specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego poziom "B" z JRG Nr 1 w Elblągu, której zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, rozpoznanie substancji przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu oraz  zlikwidowanie wycieku.

Ćwiczenie grupy specjalistycznej miało na celu doskonalenie swoich umiejętności oraz skoordynowanie pracy grupy chemicznej i wyeliminowanie i korektę popełnionych błędów.

opracowanie: kpt. Piotr Woliński