9 czerwca 2019 roku zakończył się kolejny kurs szkoleniowy na terenie kętrzyńskiej komendy- kierujących działaniem ratowniczym.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie w okresie 1-9 czerwca 2019 roku przeprowadziła kurs szkoleniowy Kierujących Działaniem Ratowniczym  (Dowódców OSP). Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej komendy. Szkolenie obejmowało 36 godzin lekcyjnych i zakończyło się egzaminem teoretycznym. Do kursu zgłoszonych zostało 19 druhów OSP, natomiast kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło 15 druhów. Wśród nowych dowódców znalazła się także kobieta.
W dniu 9 czerwca br.  Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie bryg. Szymon Sapieha wraz z członkami komisji kpt. Kamilem Golonem, kpt. Piotrem Kimbarem, kpt. Sławomirem Siwkiem dokonali wręczenia świadectw ukończenia szkolenia absolwentom kursu. Opracowanie: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie
Zdjęcia: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie